urolog

Prof. dr Vladimir Bančević

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalističke preglede iz urologije

Radno mesto / Radno iskustvo:
Acibadem Bel Medic
Stalno zaposlen kao specijalista urologije u Klinici za urologiju VMA.

Obrazovanje
2000. - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
2007. - Specijalizacija iz urologije, Vojnomedicinska akademija u Beogradu.
januara 2012. - Odbranio Doktorsku disertaciju

Publikacije
Objavio četrdesetak radova publikovanih u domaćim i stranim stručnim časopisima i prezentovanih na domaćim, regionalnim, evropskim i svetskim kongresima. U dva navrata je pozivan da kao predavač po pozivu održi predavanje na međunarodnim stručnim  kongresima. Stručni recenzent je u časopisu Vojnosanitetski pregled, koji je na SCI listi.

Profesionalna članstva
Član je Udruženja urologa Srbije (UUS), Lekarske komore Srbije (LKS) i Evropskog udruženja urologa (EAU).

Stručne aktivnosti
2006. - kurs „EUREP“ u organizaciji Evropskog udruženja urologa, u Pragu.

Strani jezici
Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja:
lečenje steriliteta, urinarne infekcije, polno prenosivih bolesti, lečenje problema potencije, urolitijaza i lečenje urološko-onkoloških oboljenja

Dostignuća i priznanja
Kao autor i prezenter dobio je prvu nagradu na Kongresu urologa  jugoistočne Evrope 2009. godine, a kao kaoautor dobio je drugu nagradu  na kongresu urologa jugoistočne Evrope 2011. godine.