HPV virus: Ključni saveti za prevenciju karcinoma grlića materice

19.01.2024.

Rak grlića materice jedno je od najčešćih malignih oboljenja u ženskoj populaciji. Sa oko 1.500 novoobolelih godišnje, Srbija spada u državu sa visokom incidencijom pojave ovog oboljenja. Ključ u suzbijanju raka grlića materice su osvešćivanje i informisanje o ovoj temi, a naravno, esencijalni su redovni ginekološki pregledi. Rak grlića materice se relativno lako otkriva i veoma uspešno leči u ranoj fazi bolesti. Glavni izazivač raka grlića materice je HPV virus, a pored žena, oboljevaju i muškarci.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice je dobar povod za skretanje pažnje na prevenciju ove opake bolesti u vidu vakcine koja štiti organizam od Humanog Papiloma Virusа, koji je ujedno i uzročnik karcinoma grlića materice.

Na najčešća pitanja o HPV virusu odgovara dr Monika Delon – ginekolog Opšte bolnice Acibadem Bel Medic.

Šta je HPV virus?

HPV virus, skraćeno od Humani Papiloma Virusа, predstavlja glavnog izazivača bradavica na koži i sluznicama. Ima ih preko 400 vrsta otkrivenih trenutno, a njihov najveći značaj ogleda se u tome što su u vezi sa nastajanjem patoloških promena na genitalnim organima.

Kako se prenosi HPV virus? 

HPV virus se prenosi kontaktno, bilo da se radi o kontaktu kože o kožu ili direktan kontakt sluznice o sluznicu. Seksualni put je najčešći put prenošenja.

Koje su posledice HPV virusa? 

Posledice HPV virusa mogu biti asimptomatske, što je apsolutno najčešći slučaj, što znači da bivamo zaraženi virusom, potom virus biva stanovnik našeg tela određeno vreme, kada je HPV u pitanju to je period 1-2 godine, potom se izluči iz našeg tela. Tokom ovog perioda, kao što prethodno navedoh, najčešće nema simptoma niti vidljivih promena na grliću materice, ali je jako važno da znamo da je zaražena osoba potencijalni prenosnik. Konkretno rečeno, osoba koja nema, na primer, ispoljene genitalne bradavice-kondilome, može preneti virus drugoj osobi kod koje će se bradavice ispoljiti. Kada je osoba bez simptoma, jedini način da otkrijemo prisustvo HPV-a je testovima, tj. HPV tipizacijom. Simptomi, ukoliko postoje, se javljaju u vidu ispoljavanja genitalnih bradavica-kondiloma koje mogu biti praćene svrabom, crvenilom, pojačanom genitalnom sekrecijom. Krajnji, ali nikako i nužni stadijum HPV infekcije je karcinom grlića materice.

Kako se leče posledice HPV virusa?

Posledice mogu biti bezopasne, to su kondilomi koji se najčešće uklanjaju, ali se mogu i medikamentozno tretirati. Međutim, ukoliko virus dugo perzistira u telu žene, tj. ne izluči se kroz 1-2 godine već se zadržava u organizmu, stvara se potencijal da virus promeni način funkcionisanja ćelije ‘domaćina’, tj. ćelije grlića materice i tako izazove značajne promene koje se mogu pratiti u početnim stadijumima ili odstraniti u odmaklim stadijumima. Mnoge žene u reproduktivnom periodu imaju ektopiju, narodski rečeno ‘ranicu na grliću’, koja nije u direktnoj vezi sa HPV-om, već je posledica fizioloških hormonskih promena žene, ali predstavlja vulnerabilno mesto za prodor HPV-a.

Prevencija HPV virusa, vakcinacija i preporuke

Osnovni način sprečavanja razvoja krajnjeg stadijuma infekcije HPV-a, tj. raka grlića, je pravovremeno intervenisanje koje postižemo redovnim kontrolama genitalnih organa, a za našu zemlju se smatra da je to 1x godišnje. Mi nikako, za sada dostupnim metodama, ne možemo znati kod koje osobe će se, kao posledica prisustva virusa, razviti karcinom, ali znamo da je to proces koji traje godinama i koji je apsolutno izlečiv ako promene na grliću otkrijemo na vreme. Vakcina protiv HPV virusa je registrovana u Srbiji još 2006. godine, za sada u Srbiji nije u sklopu redovne vakcinacije i na dobrovoljnoj je bazi. Važno je napomenuti da kao posledica uvođenja vakcine u određenim zemljama, poput Australije i Finske, broj karcinoma značajno smanjen, ali da nas vakcina ne štiti od zarazavanja već od razvoja teških posledica, te je esencijal.

Kome je namenjena vakcina protiv HPV virusa?

Vakcina je namenjena osobama koje nisu stupile u seksualni kontakt, predstavlja primarni vid zaštite , i za decake, kao prenosioce, i za devojčice.