Kada se vratiti fizičkim aktivnostima nakon COVID 19

13.01.2021.

Mr sci. med. Tamara Ilisić

COVID-19 nije samo akutna infekcija disajnih puteva. Na isti
način na koji oštećuje pluća, virus može da prodre u ćelije srčanog  mišića i dovede do njihovog zapaljenja i oštećenja. Tada kažemo da je došlo do virusne infekcije srčanog mišića ili miokarditisa, koji može  dovesti do slabljenja srčane funkcije, pojave poremećaja srčanog ritma,  a u najgorim slučajevima do zastoja srca i iznenadne smrti.

SIMPTOMI MIOKARDITISA

Rizik za nastanak miokarditisa raste sa težinom kliničke slike bolesti, ali oštećenje srčanog mišića može da se javi i kod pacijenata sa  blažim simptomima COVID 19 infekcije.
Simptomi zahvaćenosti srčanog mišića uključuju bol ili težinu u grudima, nedostatak vazduha, zamaranje pri manjim naporima, nepravilan srčani ritam (palpitacije) i otoke ekstremiteta.
U najtežim slučajevima, miokarditis može dovesto do srčanog zastoja i iznenadne smrti.

ANALIZE KOJE POKAZUJU DA LI MOŽETE SE VRATITE FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA

S obzirom na rizik od nastanka miokarditisa kod pacijenata sa  COVID-19 infekcijom, kod svih pacijenata (dece i odraslih), a naročito kod osoba koje se bave sportom, pre ponovnog započinjanja fizičkih aktivnosti ili trenažnog procesa preporučuje se kompletno kardiolosko ispitivanje koje uključuje:

  • Klinički pregled kardiologa
  • Analizu krvi na specifične markere oštećenja srčanog mišića
    (troponin)
  • Elektrokardiogram (EKG)
  • Ultrazvuk srca (Ehokardiografija)
  • 24h Holter EKG
  • Test opterećenja (ergometrija)


Ispitivanja se mogu obaviti već 14-og dana od dobijanja pozitivnog COVID 19 testa.

Više o paketima analiza koje treba uraditi nakon preležane infekcije virusom SARS-CoV-2 pročitajte ovde 

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!