Prof. dr Darko Nožić odgovara na najčešća pitanja u vezi HIV/AIDS-a

01.12.2023.

Svetki dan borbe protiv HIV/AIDS-a predstavlja ključni trenutak za podizanje svesti o važnosti prevencije, edukacije i podrške osobama koje žive sa HIV-om. U sklopu našeg bloga posvećenog zdravlju i dobrobiti zajednice, Prof. dr Darko Nožić, stručnjak iz oblasti infektologije u našoj bolnici Acibadem Bel Medic, daje odgovore na najčešća pitanja koja se tiču ove globalne zdravstvene teme.

Kako se prenosi HIV i kako ga možemo sprečiti? 
HIV infekcija se najčešće prenosi nezaštićenim homoseksualnim i heteroseksualnim odnosima (bez kondoma), razmenom igala za ubrizgavanje narkotičkih sredstava i sa majke na dete prilikom porođaja.

Kako se testirati na HIV i koliko je pouzdan test? 
Kada virus dospe u organizam, počinju da se prave antitela na virus HIV-a, koja se detektuju u laboratorijama. Od trenutka ulaska virusa pa do pojave antitela može proći i više nedelja, tako da test (ako je prvi negativan) u sumnjivim slučajevima treba ponoviti. Antitela se obično formiraju u prvih 8 nedelja, a izuzetno do 6 meseci. Takođe, u krvi se mogu tražiti i virusni antigeni i virusne čestice (PCR), koji mogu biti pozitivni desetak dana nakon ulaska virusa u organizam. Kombinacija ovih testova pruža pouzdanu dijagnozu u skoro 100% slučajeva.

Koje su glavne razlike između HIV-a i AIDS-a? 
Termin HIV (virus humane imunodeficijencije) označava prisustvo virusa u organizmu bez prisutnih simptoma, i ovo stanje može trajati godinama. AIDS se javlja kada se pojave simptomi.

Koji su glavni simptomi HIV-a? 
Ulazak virusa u organizam može biti bez simptoma ili simptomi mogu biti slični gripu. Nakon toga, sledi period latencije bez simptoma, koji može trajati godinama pre nego što bolest pređe u simptomatsku fazu. Ova faza obično karakterišu povećane limfne žlezde, opšti pad imuniteta, temperaturu, proliv, kašalj, i promene na koži, u zavisnosti od dominantne infekcije.

Da li postoji vakcina protiv HIV-a? 
Ne postoji vakcina protiv HIV infekcije.

Kakve su preventivne strategije osim upotrebe kondoma? 
Kondom je najpouzdanije sredstvo u prevenciji polnog prenosa infekcije. Kada je reč o intravenskoj upotrebi narkotika, nužno je izbegavati deljenje igala radi očuvanja zdravlja

Da li osobe sa HIV-om mogu imati zdravu decu? 
Prenos sa majke na dete može se sprečiti primenom lekova protiv HIV-a tokom trudnoće, a lekovi se mogu davati i deci nakon porođaja, omogućavajući osobama sa HIV infekcijom da imaju zdravu decu.

Kakav je rizik od prenosa HIV-a tokom intimnih oralnih aktivnosti? 
Oralnom seksualnom aktivnošću, bolest se izuzetno retko (samo teoretski) može preneti.

Da li postoji rizik od prenosa HIV-a putem uboda insekata? 
Insekti ne prenose bolest.

Kako se promenila percepcija i tretman HIV-a tokom godina i kako izgleda život sa HIV-om u današnje vreme uz savremene lekove?
Razvoj savremene terapije HIV-a, posebno ako se terapija započne na vreme, omogućava ovoj grupi pacijenata da vode potpuno normalan život i dožive normalan ljudski vek.