Tri stadijuma infekcije COVID 19 koja dovode do oštećenja mozga

22.07.2020.

Nedavno objavljen izveštaj daje klasifikaciju uticaja COVID 19 na centralni nervni sistem kroz tri stadijuma i preporučuje da se svim pacijentima na bolničkom lečenju uradi snimak magnetnom rezonancom koji bi signalizirao potencijalna neurološka oštećenja

U prvom stadijumu oštećenja su ograničena na ćelije epitela nosa i usne duplje, u drugom stadijumu dolazi do stvaranja krvnih ugrušaka u plućima koji mogu da dospeju do mozga i dovedu do moždanog udara. U trećam stadijumu virus prolazi barijeru krv-mozak i zaposeda mozak.

"Bolesnici sa simtomima COVID 19 kao što su kratak dah, glavobolja ili vrtoglavica možda imaju i neurološke simtome koji se u vreme bolničkog lečenja ne mogu uočiti ili ne predstavljaju prioritet. Ponekad njihovi neurološki simptomi mogu da postanu vidljivi tek nakon što izađu iz bolnice," izjavio je za Medskape Medical News dr Majid Fotuhi, doktor medicinskih nauka i medicinski direktor NeuroGrow Brain Fitnes Center, u Meklinu u Virdžiniji.

"Oboleli od COVID 19 na bolničkom lečenju bi trebalo da budu podvrgnuti neurološkom pregledu, a najbolje bi bilo da da im se uradi snimanje magnetnom rezonancom pre nego što napuste bolnicu. Ako se uoče neke patološke promene, trebalo bi da imaju kontrolni pregled neurologa kroz 3-4 meseca," rekao je Fotuhi, koji je i konsultant Johns Hopkins Medicine u Baltimoru, Merilend. 

Ovaj izveštaj objavljen je 8. juna u onlajn izdanju časopisa Journal of Alzheimer's Disease.

Virus korona ugrožava nervni sistem

Postaje sve očiglednije da SARS-CoV-2 može da izazove i neurološke probleme uključujući gubitak čula mirisa, epi-napade, moždani udar, konfuziju, encefalopatiju i potpunu paralizu, pišu autori izveštaja.

Autori ističu da SARS-CoV-2 vezuje angiotenzin konvertujući enzim 2 (ACE2) koji potpomaže pretvaranje angiotenzina II u angiotenzin. Pošto se ACE2 veže za ćelije epitela respiratornog sistema, a potom za ćelije epitela krvnih sudova, SARS-CoV-2 pokreće nastanak „citokinske oluje“.

Ovi citokini, sa druge strane, povećavaju vaskularnu propustljivost, edeme i šire zapaljenje, ali pokreću i „kaskade hiperkoagulacije“ koje stvaraju male i velike krvne ugruške koji ugrožavaju mnoge organe.

Ako SARS-CoV-2 pređe barijeru između krvi i mozga, pa direktno uđe u mozak, on može da doprinese demijelinizaciji (gubitku mijelinskog omotača nerava) ili gubitku funkcije i odumiranju neurona.

„Mi smo vrlo podrobno pregledali naučne članke koji se bave neurološkim pitanjima vezanim za COVID-19 objavljene između 1. januara i 1. maja 2020., a ono što je meni zanimljivo je da tako jedan mali virus može da bude uzrok toliko mnogo neuroloških problema,“ rekao je Fotuhi.

„DNK ovog virusa sadrži toliko malo informacija, a opet može da potpuno razori naš nervni sistem jer pokreće moćan odbranbeni mehanizam našeg organizma,“ dodaja.

Klasifikacija u tri stadijuma

Prvi stadijum

Vezivanje virusa SARS-CoV-2 je ograničeno na ACE2 receptore i ćelije epitela nosa i ćelije kvržica za ukus na jeziku, pri čemu je citokinska oluja „niskog intenziteta i pod kontolom“. Tokim ove faze, kod obolelih može doći do smanjenje funkcije čula mirisa i ukusa, ali se ona često vrati u normalu bez ikakvih intervencija.

Drugi stadijum

Virus aktivira „snažan odgovor imunskog sistema“ što dovodi do zapaljenskog procesa u krvnim sudovima, povišenih faktora hiperkoagulacije i stvaranja krvnih ugrušaka u cerebralnim (moždanim) arterijama i venama. Zbog toga bolesnik može da doživi masivan ili mali moždani udar.

Dodatni simptomi drugog stadijuma iključuju malaksalost, hemiplegiju (paralizu jedne strane tela), otkazivanje funkcije čula ukusa i mirisa, dvostruku sliku, tetraplegiju (delimičnu ili potpunu paralizu u vratnom delu kičme), afaziju (poremećaj govora usled moždanog udara) ili ataksiju (gubitak koordinacije voljnih pokreta trupa i udova).

Treći stadijum

Citokinska oluja u krvnim sudovima je toliko burna da izaziva „eksplozivnu zapaljensku reakciju“ i prodire kroz barijeru između krvi i mozga, što dovodi do ulaska citokina, krvnih ćelija i delića virusa u parenhim mozga i tako prouzrokuje odumiranje neurona i encefalitis (zapaljenje mozga).

Ovaj stadijum karakterišu epi-napadi, konfuzija, delirijum, koma, gubitak svesti ili smrt.

„Najveća je verovatnoća da će pacijenti u trećem stadijumu bolesti imati dugoročne posledice, jer postoje dokazi da su delići virusa doslovno prodrli u mozak, a znamo da  SARS-CoV-2 može godinama da ostane pritajen u neuronima," rekao je Fotuhi.

„Istraživanja korona virusa su pokazala vezu između virusa i rizika od oboljevanja od multiple skeroze i Parkinsonove bolesti čak i  nekoliko decenija kasnije,“ dodao je.

„Kako je navedeno u nekoliko izveštaja objavljenih u poslednjih nekoliko meseci, između 36% i 55% obolelih od COVID-19 koji su na bolničkom lečenju, imaju neurološke simptome, ali ako ih ne tražite, nećete ih ni uočiti,“ primetio je Fotuhi.

Iz tog razloga pacijenti bi trebalo da budu praćeni izvesno vreme nakon otpusta, jer kod njih, u budućnosti, mogu da se pojave kognitivne disfunkcije.

Povrh toga, „apsolutno je neophodno da se bolesnicima [koji su bili na bolničkom lečenju zbog COVID-a19] radi snimak magnetnom rezonancom pre nego što budu otpušteni, tako da bismo imali početnu tačku za buduće kontrolne preglede i lečenje,“ rekao je Fotuhi.

„Dobra vest je da se neurološke manifestacije COVID-a 19 mogu da se leče,“ i da  „stanje može da se poboljša intenzivnim trenigom,“ uključujući promenu načina života – kao što je režim ishrane koji je zdrav za srce, redovna fizička aktivnost, smanjenje stresa, kvalitetniji san, biofeedback terapija i rehabilitacija mozga,“ dodao je Fotuhi. 

Rutinska magnetna rezonanca nije neophodna

Dr Kenneth Tyler, šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Koloradu (Department of Neurology at the University of Colorado School of Medicine) ne slaže se da svim obolelim od COVID-a 19 koji su bili na bolničkom lečenju  treba rutinski uraditi snimak magnetnom rezonancom. 

„Svaki put kada koristite neki uređaj na pacijentima koji su zaraženi COVID-om 19, rizikujete da unesete zarazu među pacijente koji nisu zaraženi,“ izjavio je za Medscape Medical News.

Nasuprot, „indikacija je kada se kod pacijenata pojave neurološki problemi koji se ne mogu objasniti – izmenjen mentalni status ili epileptični napad u jednom delu mozga, na primer - jer u ovakvim slučajevima je neophodno da razumete da li iza toga stoje strukturni poremećaji,“ rekao jeTajler, koji nije učestvovao u izveštaju.

Komentarišući izveštaj za Medscapej Medical News, dr Vanja Douglas, vanredni profesor na kliničoj neurologiji Kalifornijskog univerziteta u San Francisku (University of California San Francisco), opisuje izveštaj kao „podroban“ i ukazuje da bi „mogao da nam pomogne da razumemo kako da osmislimo klinička posmatranja kako bi se proverilo da je uzrok propratnih bolesti  teško respiratorno oboljenje ili su uzroci specifični za infekciju SARS-CoV-2.“

Daglas, koji nije učestvovao u izveštaju, dodao je da je „korisno znati koji su neurološki sindromi primećeni kod pacijenata obolelih od COVID-a19, a time i koje bi pacijente neurolozi možda želeli da detaljnije podrvgnu dijagnostici tokom ove pandemije.“

Izvor: Medscape

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!