Perikarditis

ŠTA JE PERIKARDITIS?

Perikarditis predstavlja upalu srčane maramice koja predstavlja spoljni srčani omotač. Usled upale u srčanoj maramici se najčeše nakuplja veća ili manja količina tečnosti koja od spolja pritiska na srčani mišić, otežava njegov rad i dovodi do pojave simptoma bolesti.


SIMPTOMI / TEGOBE / SMETNJE

Najvažniji simptom perikarditisa je pojava bolava u grudnom košu koji su obično snažni , iznenadni, kratkotrajni i ponavljaju se. Česti simptomi su i ubrzan srčani rad, otežano disanje i pad krvnog pritiska ( hipotenzija)


KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA?

Sumnja na perikarditis i dijagnoza se postavljaju:

  • pregledom pedijatra- kardiologa sa EKG –om
  • ultrazvučnim pregledom srca
  • rentgenskim snimkom srca i pluća
  • laboratorijskim analizama krvi


ŠTA JE UZROK?

Najčešči prouzrokovači perikarditisa su virusne infekcije. U tom slučaju perikarditis je često udružen sa upalom srčanog mišića ( mioperikarditisi). Ređi prouzrokovači perikarditisa mogu biti bakterije, gljive, tuberkuloza, maligne ili autoimune bolesti.


KAKO SE LEČI PERIKARDITIS?

Lečenje perikarditsa obično se sprovodi mirovanjem uz primenu lekova koji smanjuju upalu srčane maramice. Ako je količina tečnosti u srčanoj maramici toliko velika da ugrožava srčani rad neophodno je uraditi punkciju ili hiruršku drenažu perikarda.


ŠTA SE DEŠAVA AKO SE NE LEČI?

Nelečeni perikarditis može dovesti do otežanog rada srca pa čak i do životne ugroženosti zbog tamponade srca.


Autor: Prof. dr Jovan Košutić pedijatar-kardiolog

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!