Peronijeva bolest - Peyronie's disease

Koliko je česta Peronijeva bolest?

Procenjeno je da se Peronijeva bolest može javiti u oko 1% do 23%  muške populacije od 40 do 70 godina. Bolest je retka kod mlađih ljudi ali postoje slučajevi kada se javlja i u 30-im godinama. Procenat je možda i veći s obzirom na to da se jedan deo pacijenata ne javi lekaru .  

Interesantno je da se poslednjih godina povećao broj pacijenata obolelih od Peonijeve bolesti. Ovo se pripisuje revoluciji oralnih lekova u zadnjih deset godina za tretman erektilne disfunkcije (viagra, cialis, levitra, itd.). Sa velikim brojem ljudi koji su rešili svoje probleme sa erektilnom disfunkcijom, pojavio se i veliki broj pacijenata obolelih od Peronijeve bolesti koji bi inače prošli nedijagnostifikovani. Procena je da će lečenje erektilne disfunkcije u budućnosti biti još uspešnije te stoga treba očekivati i porast broja obolelih od Peronijeve bolesti.

Peronijeva bolest može ozbiljno uticati na kvalitet života. Studija je pokazala da više od 75% obolelih od Peronijeve bolesti pati od stresa usled svog stanja. Nažalost, mnoge muškarce obolele od Peronijeve bolesti je sramota da se jave lekaru i biraju da tiho pate radije nego da se obrate za pomoć.


Operativno lečenje

Neoperativni tretmani, kao što su lekovi, kreme i steroidne inekcije nisu dali dobre rezultate u lečenju, pogotovo ukoliko je reč o ozbiljnoj deformaciji.

Hirurški tretman je neophodan u većini slučajeva. Preoperativni pregled vaskularizacije penisa i eventualne erektilne disfunkcije je neophodan. Postoje tri vrste operacija:

  1. procedura produžavanja tunike albuginee,
  2. procedure sa penilnom protezom,
  3. procedura skraćivanja tunike albuginee.

U prvoj opciji se raseca kraća strana krivine tunike albuginee i na to mesto se ubacuje graft. Ukoliko postoji erektilna disfunkcija indikovano je kombinovati ovu tehniku sa nekom vrstom penilne proteze. Biranje tehnike zavisi od eventualnog postojanja erektilne disfunkcije i kompleksnosti slučaja. Kod pacijenata sa očuvanom erekcijom i manjom krivinom dovoljno je uraditi plikaciju. Ukoliko je došlo i do sužavanja (fenomen „peščanog sata“) treba pristupiti graftingu. Cilj procedure je da se dobije potpuno prav i produžen penis. Koristeći tačne geometrijske principe uz kreiranje i dizajniranje odgovarajućeg grafta dolazi se do precizne korekcije deformiteta.


Šta očekivati posle zahvata?

Pacijent dolazi u bolnicu na dan operacije i biva otpušten na kućno lečenje isti dan ili sutradan. Nakon zahvata se oko penisa nosi specijalni koban (kompresivni) zavoj. Prvo previjanje i kontrola su nakon 4 dana kada se skida zavoj, konci se sami istope nakon 7 do 10 dana. Suzdržavanje od seksualnih aktivnosti je 4 do 6 nedelja. Može se raditi kancelarijski posao već nakon 3 dana. U nekim slučajevima je indikovana upotreba vakum aparata od prvog do trećeg meseca posle operacije.

Poslednji blog postovi

Dr sci. med. dr Branko Barać: BS metoda u lečenju osteoartritisa kolena, kuka i skočnog zgloba
21.10.2020.

Dr sci. med. dr Branko Barać: BS metoda u lečenju osteoartritisa kolena, kuka i skočnog zgloba

Do delimičnog ili potpunog oštećenja hrskavice kolena, kuka i skočnog zgloba najčešće dolazi zbog:Degenerativnog reumatizma (osteoartritisa tj. gonartroze i koksartroze koje su najčešće g...
Dr sci. med. Magdalena Radović: Lako i brzo do pouzdane dijagnoze promena na dojci
21.10.2020.

Dr sci. med. Magdalena Radović: Lako i brzo do pouzdane dijagnoze promena na dojci

Bel Medic ima Centar za bolesti dojke u kome se primenjuje multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju bolesti dojke. To znači da radiolozi, onkolozi i onkohirurzi rade zaje...
Prof. dr Ljiljana Medenica: COVID-19 i promene na koži
02.10.2020.

Prof. dr Ljiljana Medenica: COVID-19 i promene na koži

Sve je više dokaza da je koža važan target organ za virus SARS-Cov-2, koji izaziva infekciju COVID-19. Prema dosadašnjem saznanju, kod 21% SARS-Cov-2 pozitivnih pacijenata (1 od 5 obolelih) promene na koži...
Dr sci. med. Sanja Jovanović: Značaj kontrastnog sredstva Primovist u snimanju abdomena magnetnom rezonancom
30.09.2020.

Dr sci. med. Sanja Jovanović: Značaj kontrastnog sredstva Primovist u snimanju abdomena magnetnom rezonancom

Šta je PrimovistPrimovist ili Gd-EOB-DTPA je paramagnetno kontrastno sredstvo na bazi Gadolinijuma koje se primenjuje kod snimanja abdomen...
Koža zahteva posebnu negu u vreme kada svakodnevno nosimo maske
04.09.2020.

Koža zahteva posebnu negu u vreme kada svakodnevno nosimo maske

Piše dr Isidora Andrejić Sbutega, dermatovenerologMesecima  unazad nošenje zaštitne maske postalo je svakodnevna rutina u cilju  prevencije i zaštite  od virusa Corona. Međutim, višesatno no...
Tri stadijuma infekcije COVID 19 koja dovode do oštećenja mozga
22.07.2020.

Tri stadijuma infekcije COVID 19 koja dovode do oštećenja mozga

Nedavno objavljen izveštaj daje klasifikaciju uticaja COVID 19 na centralni nervni sistem kroz tri stadijuma i preporučuje da se svim pacijentima na bolničkom lečenju uradi snimak magnetnom rezonancom koji bi signalizirao potencijalna neuro...
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!