Šum na srcu

Šum na srcu je najčešći pojedinačni uzrok upućivanja dece na pregled kod dečijeg kardiologa.


SIMPTOMI / TEGOBE / SMETNJE

Najčešće dete nema nikakve tegobe.


KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA?

Tokom detinjstva kod 50- 70% dece se u nekom trenutku tokom redovnog pregleda pedijatara registruje šum na srcu. Od 100 pregledane dece kod koje se uoči šum - samo jedno ima urođenu srčanu manu i zahteva dopunsko ispitivanje i lečenje. Cilj pregleda pedijatara i , posebno, dečijih kardiologa je da otkriju tog jednog pacijenta sa urođenom srčanom manom. Kada se jednom sa sigurnošću postavi dijagnoza funkcionalnog šuma ponovljena dopunska ispitivanja obično nisu potrebna.

Ako se postavi dijagnoza organskog šuma na srcu to znači da dete ima urođenu srčanu manu i dopunsko ispitivanje,  a po potrebi i lečenje je neophodno.

Ultrazvuk srca sa dopplerom je pregled koji je neophodan da bi se napravila razlika između urođenog i organskog šuma na srcu.


ŠTA JE UZROK?

Najveći broj dece ima tzv. funkcionalni šum. Funkcionalni šum na srcu znači ima prolazan karakter i znači da je srce zdravo. Dete može da vodi u potpunosti normalan život bez ograničenja i bez terapije.

Uzrok organskog šuma na srcu je urođena srčana mana.


KAKO SE LEČI ?

Lečenje zavisi od vrste urođene srčane mane a veoma često može biti operativno ( hirurško).


ŠTA SE DEŠAVA AKO SE NE LEČI?

Funkcionalni šum je prolaznog karaktera i lečenje je nepotrebno.

Nelečena urođena srčana mana može dovesti do srčane slabosti i ozbiljnih problema sa zdravljem i podnošenjem uobičajenih aktivnosti.


DA LI SE MOŽE SPREČITI POJAVA BOLESTI?

Pojava se ne može sprečiti ali se većina urođenih srčanih mana koje su osnovi organskog šuma na srcu može otkriti tokom trudnoće i to tako što se trudnici uraditi fetalna ehokardioglafija – ultrazvuk srca ploda.


Autor: Prof. dr Jovan Košutić pedijatar-kardiolog

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!