Vaskularna hirurgija

ACIBADEM BEL MEDIC Vaskularna hirurgija

Marko Dragaš
vaskularni hirurg
Prof. dr Marko Dragaš
Igor Končar
vaskularni hirurg
Doc. dr Igor Končar
Nikola Ilić
vaskularni hirurg
Doc. dr Nikola Ilić
Goran Vučurević
vaskularni hirurg
Prof. dr Goran Vučurević
Zvezdan Stefanović
vaskularni hirurg
Doc. dr sci. med. Zvezdan Stefanović