Enzimi su biokatalizatori koji učestvuju u svim metaboličkim procesima.  Određivanje enzima (ALT, AST, ALP, LDH, GGT, Alfa-amilaza, Pankreasna-amilaza, Lipaza, Kisela fosfataza i dr.) je važno za  utvrđivanje poremećaja u funkciji određenog organa i čitavog organizma.

Usluge