otorinolaringolog

Prof. dr Ksenija Ribarić Jankes

 Ksenija Ribarić Jankes

otorinolaringolog

Prof. dr Ksenija Ribarić Jankes

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Otorinolaringološke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, vestibulometrijske testove

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    1996. -  Bel Medic

•    1992. - 2008. - Institut za neurologiju Kliničkog centra Srbije kao neurootolog

•    1996. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni professor

•    1986. - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, redovni profesor

•    1982. - Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju u Zagrebu

Obrazovanje:

•    Doktorsku disertaciju odbranila je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu  na temu

•    “Funkcionalna organizacija slušnih aferentnih veza u zdravih i gluhih” 1986.

•    Magisterijum na Medicisnkom fakultetu u Ljubljani na temu “Studija interference aferentnog toka auditornog, somatosenzornog i vizuelnog stimulusa pomoću mjerenja nespecifičnih cerebralnih evociranih potecijala” 1975.  

•    Specijalistički ispit iz Otorinolaringologije položila je 1974.

•    Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1970.

Publikacije:

•    Objavila je oko 140 naučnih i stručnih radova, od toga 24 citirana u Science Citation Index.

•    Poslednji rad objavljen je u januaru 2009.

•    Koautor je u dve knjige objavljene u SAD i u 6 knjiga objavljenih u Jugoslaviji.

•    Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

Svetsko društvo otorinolaringologa Collegium otorhinolaryngologicum amititiae sacrum od 1990.

Stručne aktivnosti:

Bila je voditelj nekoliko naučnih projekata finansiranih od Ministarstva nauke Srbije.

Neurootologija i vrtoglavice


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!