ginekolog

Prim. dr Mirjana Velimirović

 Mirjana Velimirović

ginekolog

Prim. dr Mirjana Velimirović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Trenutno zaposlena u Domu zdravlja Savski venac, kao specijalista ginekologije i savetnik direktora Doma zdravlja

2001 - 2011. - Direktor Doma zdravlja “Savski venac”

Od 1988. godine zaposlena u Domu zdravlja “Savski venac” kao specijalista ginekologije i akušerstva.

Od 1985. godine član istraživačkog tima IGA o uticaju seksualno prenosivih oboljenja na fertilitet i trudnoću.

Od 1984. godine obavlja specijalistički staž iz ginekologije i akušerstva na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije.

Od 1981. godine lekar opšte medicine Dom zdravlja “Savski venac”

1979. - Predavač u Medicinskoj školi.

1978. do 1980. - Institut za medicinu sporta, lekar opšte prakse.

Obrazovanje:

1988. godine položila je specijalistički ispit sa odličnim ocenom i stečeno zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

1988. godine položila je stručni ispit.  

1978. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dostignuća i priznanja:

2000. godine  dobila je diploma SLD-a za dugogodišnji uspešan rad i postignute rezultate.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!