Benigna hiperplazija prostate (BPH)

Dobroćudno uvećanje prostate (benigna hiperplazija prostate BPH) nastaje kao posledica uvećanja dela prostate koji se naziva „prelazna zona“, čime ostali delovi prostate bivaju potisnuti ka periferiji (kapsuli prostate), a mokraćna cev stisnuta. Zna se da je proces vezan za starenje i da hormon testosteron i njegovi derivati imaju značajnu ulogu u kontroli rasta prostate.

Prva ognjišta benigne hiperplazije prostate javljaju se u tridesetim i četrdesetim godinama života, ali kliničke menifestacije se javljaju kasnije. U osmoj deceniji života, preko 90% muškaraca ima dobroćudno uvećanje prostate (BPH).

Uvećana prostata može, a ne mora da stvori opstrukciju oticanju mokraće iz bešike prilikom mokrenja. Oko 25% ljudi koji imaju BPH, nemaju smetnje sa mokrenjem. Ostali imaju smetnje sa mokrenjem izazvane otežanim prolaskom mokraće kroz mokraćnu cev, nepotpunim pražnjenjem mokraće iz bešike ili infekcijom.

Kod pacijenata koji imaju dobroćudno uvećanje prostate (BPH) najčešće se javljaju tegobe u smislu čekanja na otpočinjanje mlaza, naročito kod prvog jutarnjeg mokrenja, naprezanje pri mokrenju, slabiji mlaz mokraće, tanak mlaz, prekidanje mlaza mokraće tokom mokrenja, potpuna nemogućnost mokrenja i sl.

Ove tegobe se nazivaju „opstruktivni simptomi“ i nastaju  zbog uvećanja prostate. Ovim simptomima mogu da prethode, ili se zajedno sa njima jave, simptomi „nadražaja (iritacije)“   mokraćne bešike, a to su: mokrenje noću češće od jednog puta, jaki, nezadrživi nagon na morenje, učestalije dnevno mokrenje i sl.

Ovi simptomi mogu biti uzrokovani ili udruženi sa bolestima kao što su urinarna infekcija, bolesti mišića i inervacije mokraćne bešike i sl.  Pritisak prostate na mokraćnu cev može biti tako veliki da u potpunosti onemogući mokrenje.

Kada dođe do potpunog zastoja oticanja urina, tj. do retencije urina, urolog će najčešće privremeno plasirati urinarni kateter.

Tegobe koje izaziva uvećana prostata (benigna hiperplazija prostate) mogu nastati lagano i dugo se javljati bez intenziviranja tegoba, ili uz lagano pogoršanje. Sa druge strane, nekada se kao prva tegoba javi potpuna nemogućnost mokrenja, i to najčešće nakon prehlade, sedenja na hladnoj podlozi i sl.

Kao komplikacije BPH se mogu javiti: urinarna infekcija, krvarenje iz prostate i pojava krvavog urina, stvaranje kamena u mokraćnoj bešici , divertikulum mokraćne bešike, slabljenje bubrežne funkcije koje je udruženo sa proširenjem gornjih mokraćnih puteva  i sl.

FAKTORI RIZIKA

Godine: benigna hiperplazija prostate (BPH) najverovatnije je normalan deo starenja kod muškaraca, uslovljen promenama hormonalnih balansa i uticaja na rast ćelija prostate

DIJAGNOSTIKA

  • Pregled urologa
  • Digitalni rektalni pregled
  • PSA (prostata specifičan antigen)
  • Ultrazvuk

LEČENJE

  1. Praćenje i redovne kontrole: za osobe bez tegoba ili sa minimalnim tegobama koje izaziva umereno uvećana prostata.
  2. Medikamentozna terapija: za pacijente sa umerenim tegobama, bez značajnijih komplikacija i bez značajnije opstrukcije
  3. Hirurško lečenje: operacije prostate se radi kad pacijent ima veoma izražene tegobe sa mokrenjem zbog dobroćudnog uvećanja prostate, potpunu nemogućnost mokrenja, ponavljane epizode krvavog urina zbog BPH, slabost bubrežne funkcije ili kamen u mokraćnoj bešici nastao zbog BPH i zaostajanje velike zapremine urina u bešici nakon mokrenja.

KOJI LEKARI VAM TREBAJU

  • Urolog
  • Radiolog
  • Nefrolog