Tumori urinarnog trakta i mokraćne bešike

Pojava krvi u mokraći (hematurija) bez ikakvih bolova, pa makar se javila i pri samo jednom mokrenju, često je znak prisustva malignog tumora na bubregu ili mokračnim potevima i bešici. Već prva bezbolna hematurija je znak alarma i neophodno je što pre obaviti detaljno ispitivanje urinarnog trakta da bi se isključilo ili potvrdilo prisustvo tumora na urinarnom traktu i odmah započelo odgovarajuće lečenje.

Dakle, najvažniji znak tumora urinarnog trakta je pojava krvi u mokraći (hematurija) bez propratnih bolova. Samo jedno bezbolno mokrenje krvi je obavezan razlog za javljanje urologu!

Tumori mokračne bešike spadaju među najčešće tumore i javljaju se češće u starijoj životnoj dobi.

Tumor u mokraćnoj bešici se u većini slučajeva može uspešno ukloniti operacijom kroz mokraćni kanal, a zatim se pacijent redovno kontroliše u određenim vremenskim intervalima zbog visokog rizika da se tumor pojavi ponovo.

Treba naglasiti da od toga kako je urađena prva operacija tumora urinarnog trakta, tj. od iskustva urologa koji je izvodi, u velikoj meri zavisi dalji tok bolesti i sudbina pacijenta. Nije svejedno da li će vas operisati urolog koji ima relativno malo iskustvo ili je već uradio više hiljada ovih operacija.

SIMPTOMI

  • krv u mokraći bez bola (bezbolna hematurija)

FAKTORI RIZIKA


DIJAGNOSTIKA