Balon sinusoplastika

OPIS

Balon sinusoplastika MINIMALNO INVAZIVNA  relativno NOVA hirurška metoda lečenja, klinička primena je počela pre  nešto više od desetak godina u svetu. Prema nekim podacima, ovom metodom  širom sveta do sada lečeno je više od pola miliona pacijenata.  Preporučuje se  u tretmanu hroničnog sinuzitisa koji ne reaguje na  medikalnu terapiju, za tretman ponavljanih akutnih upala sinusa i  ukoliko je u razmatranju operativno lečenje hronične upale sinusa. 

Osnovna  karakteristika intervencije je da nema rezova niti uklanjanja kosti  niti tkiva nosa i sinusa, čime se značajno smanjuju ili u potpunosti  uklanjanju simptomi i popravlja kvalitet života pacijenta. Uz sve ovo,  kao minimalno invazivna tehnika omogućava maksimalno brz oporavak i  povratak svakodnevnim aktivnostima, u roku od nekoliko dana.

PRINCIP METODE

Princip  metode je da se pod kontrolom endoskopa fini, fleksibilni, posebno  konstruisani kateteri sa balonom plasiraju u predeo otvora paranazalnih  sinusa, a potom se naduvavanjem balona remodeluje- proširuje otvor,  ispira sinus različitim rastvorima stvarajući uslove za oporavak i  normalno funkcionisanje sinusa. Može se vršiti u opštoj anesteziji, ili  pak u lokalnoj anesteziji ukoliko godine pacijenta ili njegove  pridružene bolesti ne dozvoljavaju primenu opšte anestezije.

Efekat  procedure je  jednako dobar i dugotrajan kao i endoskopska operacija  sinusa u smislu redukcije simptoma, smanjenja broja akutizacija  simptoma, poboljšanje kvaliteta života i radne produktivnosti. Prednost  procedure u odnosu na endoskopsku operaciju je brži oporavak od  intervencije.

Ipak postoje i neka ograničenja- pre svega potrebna  je selekcija pacijenata zbog prirode i vrste bolesti sinusa, različitih  anatomskih varijacija, ali mogu se primenjivati i hibridne procedure-  FESS i balon sinusoplastika u kombinaciji. 

Klinička   primena je počela pre nešto više od desetak godina u svetu. Prema  nekim podacima, ovom metodom širom sveta do sada lečeno je više od pola  miliona pacijenata.

Jedini u Srbiji ovu metodu izvodi Doc. Dr Bojan Pavlović, otorinolaringolog

Autor teksta: Doc. Dr Bojan Pavlović, otorinolaringolog

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!