Balon sinusoplastika

OPIS

Balon sinusoplastika MINIMALNO INVAZIVNA relativno NOVA hirurška metoda lečenja, klinička primena je počela pre nešto više od desetak godina u svetu. Prema nekim podacima, ovom metodom širom sveta do sada lečeno je više od pola miliona pacijenata. Preporučuje se  u tretmanu hroničnog sinuzitisa koji ne reaguje na medikalnu terapiju, za tretman ponavljanih akutnih upala sinusa i ukoliko je u razmatranju operativno lečenje hronične upale sinusa. 

Osnovna karakteristika intervencije je da nema rezova niti uklanjanja kosti niti tkiva nosa i sinusa, čime se značajno smanjuju ili u potpunosti uklanjanju simptomi i popravlja kvalitet života pacijenta. Uz sve ovo, kao minimalno invazivna tehnika omogućava maksimalno brz oporavak i povratak svakodnevnim aktivnostima, u roku od nekoliko dana.

PRINCIP METODE

Princip metode je da se pod kontrolom endoskopa fini, fleksibilni, posebno konstruisani kateteri sa balonom plasiraju u predeo otvora paranazalnih sinusa, a potom se naduvavanjem balona remodeluje- proširuje otvor, ispira sinus različitim rastvorima stvarajući uslove za oporavak i normalno funkcionisanje sinusa. Može se vršiti u opštoj anesteziji, ili pak u lokalnoj anesteziji ukoliko godine pacijenta ili njegove pridružene bolesti ne dozvoljavaju primenu opšte anestezije.

Efekat procedure je  jednako dobar i dugotrajan kao i endoskopska operacija sinusa u smislu redukcije simptoma, smanjenja broja akutizacija simptoma, poboljšanje kvaliteta života i radne produktivnosti. Prednost procedure u odnosu na endoskopsku operaciju je brži oporavak od intervencije.

Ipak postoje i neka ograničenja- pre svega potrebna je selekcija pacijenata zbog prirode i vrste bolesti sinusa, različitih anatomskih varijacija, ali mogu se primenjivati i hibridne procedure- FESS i balon sinusoplastika u kombinaciji. 

Klinička  primena je počela pre nešto više od desetak godina u svetu. Prema nekim podacima, ovom metodom širom sveta do sada lečeno je više od pola miliona pacijenata.

Jedini u Srbiji ovu metodu izvodi Doc. Dr Bojan Pavlović, otorinolaringolog

Autor teksta: Doc. Dr Bojan Pavlović, otorinolaringolog

Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!