Depresija

Depresija predstavlja poremećaj raspoloženja, lakog, umerenog ili teškog stepena i iziskuje ozbiljan farmakološki i psihoterapijski tretman. Mnogi ljudi za sebe govore da su "depresivn", mešajući običnu, kratkotrajnu i prolaznu tugu sa ovim potencijalno ozbiljnim oboljenjem.

Prolazna, kratkotrajna tuga je normalno stanje kod svih ljudi, za razliku od depresije koju karakteriše dugotrajno osećanje tuge, potištenosti, beznađa, pesimizma, obeshrabrenja i jednog opšteg stanja pada voljnih i nagonskih dinamizama.

Prava depresija se ne može odagnati snagom volje, kao ni maksimalnim uključivanjem svih sopstvenih resursa, pa je neophodno pravovremeno prepoznavanje trenutka kada prolazno neraspoloženje promeni svoj kvalitet i počinje da prelazi u depresiju.

Depresija se može javiti kao zaseban poremećaj (takozvana unipolarna depresija) kada perzistrira samo negativno raspoloženje, ali i u sklopu bipolarnog premećaja gde se smenjuju faze depresije sa fazama bezrazložno povišenog i euforičnog raspoloženja.

Ljudi koji se nalaze u stanju depresije navode da su prosto "kao potonuli", ne znaju kako da se vrate u "normalu", koncentracija, motivacija, apetit i san su oslabljeni i uopšte više ne nalaze zadovoljstvo u stvarima koje su ranije voleli da rade.
Samopouzdanje je veoma nisko, imaju ideje bespomoćnosti, beznadežnosti i bezperspektivnosti. U svom najtežem obliku depresija uključuje i česte misli o samoubistvu, kao i pokušaje koji se često i završavaju fatalno.

Depresija je veoma često povezana sa osećajem permanentne strepnje i bezrazložne zabrinutosti (anksioznosti), koja je vrlo uznemirujuća i na neki način onesposobljavajuća, često praćena raznim telesnim simptomima kao što su glavobolje, vrtoglavice, "stezanja i probadanja" u grudima, hronični nejasni bolovi...

Da bi se postavila dijagnoza depresije potrebno je da većina simptoma koji će u daljem tekstu biti navedeni, bude prisutna najmanje dve nedelje kontinuirano i duže.

Simptomi depresije:

 • neraspoloženje i tuga koji su najjači u jutranjim časovima uglavnom;
 • osećaj zabrinutosti, često praćen navednim fizičkim smetnjama i razdražljivošću;
 • slaba koncentracija;
 • nerealne (sumanute) ideje ništavila, propasti i sl.;
 • pesimizam, praćen osećanjem beznađa i bespomoćnosti;
 • osećaj krivice i manjak samopouzdanja;
 • snižen nivo energije i preterana zamorljivost;
 • premećen san (uglavnom rana jutarnja buđenja i isprekidan san) i apetit (uglavnom oslabljen); 
 • oslabljen libido;
 • suicidalne misli i pokušaji suicida;

Uzroci i okidač depresije:

Uzroci depresije leže u nekoliko ravni, koje zajedno, ali kod različitih osoba i u različitim odnosima uzrokuju depresiju. U te ravni spadaju:

 • genetska konstitucija (neke osobe su sklonije razvoju depresivnih reakcija);
 • psihološki razvoj i struktura ličnosti, koja se formira u kontekstu porodice i društva i podrazumeva postignut stepen zrelosti;
 • adekvatnost Ego mehanizama odbrane koji čoveku omogućavaju da se na adekvatan (zdrav) način prilagođava zahtevima života, novonastalim situacijama i potencijalnim problemima;
 • zatim su tu i brojni socijalni faktori kao što su gubitak bliske osobe, razne vrste odvajanja (sepracija), gubitak socijalne sigurnosti, telesne      bolesti, prirodne katastrofe itd.;

Svi ovi faktori zajedno doprinose u konačnom skoru poremećaju hemijskih supstanci u mozgu (neurotransmitera - najpre serotonina i noradrenalina) što rezultira pojavom depresije.

Lečenje depresije podrazumeva najpre njeno adekvatno i pravovremeno dijagnostikovanje, a potom adekvatnu farmakološku terapiju (trajanje najmanje 6 meseci) i psihoterapijsku proceduru kako bi se sprečili recidivi ovog poremećaja i uspostavila što duža i kvalitetnija remisija bolesti.

Poslednji blog postovi

Najuspešnije rešenje za proširene vene: Operacija vena u lokalnoj anesteziji
20.01.2021.

Najuspešnije rešenje za proširene vene: Operacija vena u lokalnoj anesteziji

Dr sci. med. Živojin Jonjev, vaskularni hirurg, specijalista za endovensku lasersku ablacijuProširene vene su najčešće oboljenje savremenog čoveka koje je u nekom obl...
Zašto je važno da uradite kompletan pregled pluća kad ozdravite od COVID-19
13.01.2021.

Zašto je važno da uradite kompletan pregled pluća kad ozdravite od COVID-19

Dr Vukoica KarličićOsobe koje su preležale covid 19 vrlo često i kad ozdrave osećaju zamor i/ili nedostatak vazduha čak i pri najmanjem fizičkom naporu kao št...
Kada se vratiti fizičkim aktivnostima nakon COVID 19
13.01.2021.

Kada se vratiti fizičkim aktivnostima nakon COVID 19

Mr sci. med. Tamara IlisićCOVID-19 nije samo akutna infekcija disajnih puteva. Na istinačin na koji oštećuje pluća, virus može da prodre u ćelije srčanog  mišića i dovede do nji...
Zašto su neke trudnoće rizične?
05.01.2021.

Zašto su neke trudnoće rizične?

Piše: Prof. dr Siniša Stojić, specijalista ginekologije i akušerstva – načelnik ginekologije Želja svake trudnice je da na svet donese zdravo dete. Zato se svim trudnicama preporučuju redovni ginekološ...
Dugotrajni simptomi COVID-a 19
05.01.2021.

Dugotrajni simptomi COVID-a 19

Centar za kontrolu i prevenciju infektivnih bolesti (CDC) intenzivno radi na tome da sazna nešto više o čitavom nizu kratkotrajnih i dugotrajnih posledica na zdravlje koji se povezuju sa COVID-om 19. Kako pandemija teče tako saznajem...
Kawasakijeva bolest
04.01.2021.

Kawasakijeva bolest

Dr sci. med. dr Tamara Ilisić pedijatar – kardiologŠta je Kawasakijeva bolest?Kawasakijeva bolest je akutni, sistemski vaskuliti...
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!