Dr sci. med. Sanja Jovanović: Značaj kontrastnog sredstva Primovist u snimanju abdomena magnetnom rezonancom

Šta je Primovist

Primovist ili Gd-EOB-DTPA je paramagnetno kontrastno sredstvo na bazi Gadolinijuma koje se primenjuje kod snimanja abdomena magnetnom rezonancom (MR), pre svega jetre i žučnih puteva, zbog čega se naziva kontrastnim sredstvom specifičnim za jetru. 

Prednosti primene Primovista

Posebnost Primovista se ogleda u njegovom sastavu, koga čine hidrosolubilna i liposolubilna komponenta. Liposolubilna grupa je odgovorna za preuzimanje (vezivanje) kontrastnog sredstva od strane zdravih jetrinih ćeija (hepatocita), što radiolozima daje jasnu demarkaciju (jasno uočavaju i razgraničavaju) patološke promene od zdravog tkiva jetre. Zbog svoje hepatospecifičnosti („kontrast koji voli jetru“), 50% ovog kontrasta se luči kroz žučne kanale, a 50 % putem urina, što Primovistu daje posebnu vrednost, naročito u otkrivanju fokalnih promena u jetri (prvenstveno metastaza kolorektalnog karcinoma) manjih od 1 cm. To je pokazano u podacima iz literature koji govore da je senzitivnost (osetljivost) Primovista u otkrivanju fokalnih promena jetre veća za oko 30-40 % u odnosu na otkrivanje istih primenom MDCT pregleda kao i upotrebom drugih paramagmentnih kontrastnih sredstava. 

Kada se upotrebljava Primovist

Za razliku od drugih paramagnetnih kontrastnih sredstava koja se primenjuju, MR pregled uz primenu Primovista ima visoku preciznost u detekciji (orkrivanju), karakterizaciji i razlikovanju fokalnih promena u jetri uz davanje dodatnih informacija o bilijarnom sistemu. Shodno tome, možemo reći da upotreba Primovista je opravdana kod: 

  • Karakterizacije fokalnih lezija u jetri (određivanja da li su maligne ili benigne)
  • Otkrivanje malih metastaza, posebno kolorektalnog karcinoma
  • Razlikovanje fokalnih lezija u jetri, pre svega Fokalne Nodularne Hiperplazija (FNH) i Hepatocelularnog Adenoma (HCA)  
  • Razlikovanje različitih tipova hepatocelularnog adenoma (HCA)
  • Razlikovanje displastičnih nodusa jetre od malih hepatocelularnih karcinoma (HCC)
  • Detekcije i karakterizacije lezija u cirotičnoj jetri (oktrivanja vrste promena kod ciroze jetre)
  • Procene funkcionalne rezerve jetre nakon primenjene hemioterapije (kako bi se isplanirao siguran put hiruške resekcije)
  • Evaluacije (procene) povrede žučnih vodova
  • Procene funkcije jetre
  • Otkrivanja i razlikovanja parcijalne/inkompletne opstrukcije (začepljenja) žučnih vodova

Primovist je bezbedan za bubrege

Važno je znati da Primovist ima najveću stabilnost u poređenju sa ostalim  paramagnetnim kontrastnim sredstvima i samim tim odličan sigurnosni profil (do danas nije registrovan ni jedan slučaj nefrogene sistemske fibroze (bubrežno oboljenje) uzrokovane paramagnetnim kontrastnim sredstvom). Objašnjenje leži u činjenici da se u Primovistu nalazi 75% manja doza gadolinijuma u poređenju sa većinom drugih gadolinijumskih kontrastnih sredstava. 

Zbog svoje visoke specifičnosti i senzitvnosti, Primovist smanjuje mogućnost potencijalno lažno negativnih rezultata što skraćuje vreme donošenja pravovremene i tačne karakterizacije promene („The earlier is better“ = ‚‚Što pre, to bolje“), što je najadekvatniji pristup u lečenju svakog bolesnika. 

Poslednji blog postovi

Dr sci. med. dr Branko Barać: BS metoda u lečenju osteoartritisa kolena, kuka i skočnog zgloba
21.10.2020.

Dr sci. med. dr Branko Barać: BS metoda u lečenju osteoartritisa kolena, kuka i skočnog zgloba

Do delimičnog ili potpunog oštećenja hrskavice kolena, kuka i skočnog zgloba najčešće dolazi zbog:Degenerativnog reumatizma (osteoartritisa tj. gonartroze i koksartroze koje su najčešće g...
Dr sci. med. Magdalena Radović: Lako i brzo do pouzdane dijagnoze promena na dojci
21.10.2020.

Dr sci. med. Magdalena Radović: Lako i brzo do pouzdane dijagnoze promena na dojci

Bel Medic ima Centar za bolesti dojke u kome se primenjuje multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju bolesti dojke. To znači da radiolozi, onkolozi i onkohirurzi rade zaje...
Prof. dr Ljiljana Medenica: COVID-19 i promene na koži
02.10.2020.

Prof. dr Ljiljana Medenica: COVID-19 i promene na koži

Sve je više dokaza da je koža važan target organ za virus SARS-Cov-2, koji izaziva infekciju COVID-19. Prema dosadašnjem saznanju, kod 21% SARS-Cov-2 pozitivnih pacijenata (1 od 5 obolelih) promene na koži...
Dr sci. med. Sanja Jovanović: Značaj kontrastnog sredstva Primovist u snimanju abdomena magnetnom rezonancom
30.09.2020.

Dr sci. med. Sanja Jovanović: Značaj kontrastnog sredstva Primovist u snimanju abdomena magnetnom rezonancom

Šta je PrimovistPrimovist ili Gd-EOB-DTPA je paramagnetno kontrastno sredstvo na bazi Gadolinijuma koje se primenjuje kod snimanja abdomen...
Koža zahteva posebnu negu u vreme kada svakodnevno nosimo maske
04.09.2020.

Koža zahteva posebnu negu u vreme kada svakodnevno nosimo maske

Piše dr Isidora Andrejić Sbutega, dermatovenerologMesecima  unazad nošenje zaštitne maske postalo je svakodnevna rutina u cilju  prevencije i zaštite  od virusa Corona. Međutim, višesatno no...
Tri stadijuma infekcije COVID 19 koja dovode do oštećenja mozga
22.07.2020.

Tri stadijuma infekcije COVID 19 koja dovode do oštećenja mozga

Nedavno objavljen izveštaj daje klasifikaciju uticaja COVID 19 na centralni nervni sistem kroz tri stadijuma i preporučuje da se svim pacijentima na bolničkom lečenju uradi snimak magnetnom rezonancom koji bi signalizirao potencijalna neuro...
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!