Erizipel i Celulitis

Erizipel i Celulitis predstavljaju infektivna oboljenja kože, najčešće prouzrokovana od bakterije Streptococcus pyogenes.
Kod Erizipel-a, bakterijska infekcija zahvata samo površinske delove kože, dok kod Celulitisa zahvaćeni su i dublji delovi kože. Oboljenja se mogu preklapati, i nije uvek moguće razlikovati ih.
Najćešće lokalizacije infekcije su lice i potkolenica, a infekcija u koži dospeva zbog narušenja epidermalne barijere ili mikrotraume kože. Predisponirajući faktori su gojaznost, narušena cirkulacija ili teža sistemska oboljenja.
Manifestacije na koži su crvenilo, napetost, bol, otok., koža je topla na dodir. Kod odeđenog broja pacijenata na koži mogu da se pojave i bule (vodeni plikovi) koji pucaju i za sobom ostavljaju erozije (ranice). Promene na koži mogu da budu praćene veoma visokom temperaturom, groznicom, malaksalošću i glavoboljom.
Ukoliko primetite da lice ili jedan ekstemitet postaju crveni, crvenilo se progresivno širi, a uz to imate povišenu temperaturu i malaksalost, potrebno je da Vas pregleda dermatovenerolog.

Dermatovenerolog će na osnovu kliničke slike i anamneze postaviti dijagnozu Erizipel ili Celulitis, koja može da bude potvrđena laboratorijskim analizama.

I pored toga što klinička slika izgleda dramatično, Erizipel i Cellulitis se uspešno leče sa antibiotksom terapijom i to sa penicilinskim preparatima. Ukoliko ste alergični na Penicilin, Vaš dermatovenerolog će izabrati antibiotik koji je pogodan za vas.

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!