Modrice

Modrice predstavljaju reakciju kože na traumu i nastaju zbog oštećenja malih krvnih sudova, ili izlivanja krvi van krvnog suda.
Najčešće nastaju kao posledica raznih povreda, ali mogu da upućuju i na nastajanje težih oboljenja.

Najćešće se javljaju kod starijih osoba zbog fragilnosti kože i zidova krvnih sudova, ili kod osoba koje imaju nedostatak Vitamina C.

Modrice mogu da budu i posledica promena u krvnoj slici (smanjeni broj i poremećena funkcija trombocita, poremećaj faktora koagulacije), loše regulisana antikoagulantna terapija. Takođe, mogu da se pojave i kao simptom leukemije ili simptom određenih reumatoloških oboljenja.  

Potrebno je da se obratite dermatovenerologu ukoliko primetite da je broj modrica dramatično povećan, (naročito ako uzimate antikoagulantnu terapiju), osećate bolove u zglobovima uz malaksalost i bezvoljnost ili je mesto nastajanja modrica bolnije nego uobičajeno.

Vaš lekar će vas uputiti na dalju dijagnostiku ili analize krvi ukoliko smatra da je to potrebno.

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!