UTICAJ POLA I PUŠENJA NA COVID-19

Izbijanje epidemije novim korona virusom 2019 (COVID-19) u Kini vrlo brzo se proširilo u pandemiju. S tim u vezi, u kratkom vremenskom periodu postignut je brzi  napredak u dijagnostičkim reagensima (npr. nukleinska kiselina, otkrivanje   IgM ili IgG a ili oba), prenamene leka (npr. remdezivir  i hlorokvin), kao i istraživanja na vakcini.

Objavljene su studije o biologiji virusne infekcije i kliničkom lečenju ove zarazne bolesti, a neke od njih su pokazale da su razlike u težini infekcije i prevalenci COVID-19 udružene sa polom i pušenjem i da su u vezi sa većom ekspresijom   ACE2 (receptor za teški akutni respiratorni sindrom korona virusa 2 (SARS-CoV-2),  tako da i to može biti  dodatni  faktor.

Studija Zhao Y. i saradnika, koristeći se sekvenciranjem samo jedne ćelije,  pokazala je da je ACE 2 zastupljeniji kod muškaraca iz Azije, što može biti razlog  veće  prevalence COVID-19 u ovoj podgrupi  bolesnika nego kod osoba ženskog pola  i bolesnika nekog drugog etničkog porekla. Druga studija (Zhang JJ i saradnici), koja je obuhvatila 140 bolesnika zaraženih COVID-om-19 u Kini, pokazala je jednaku zastupljenost kod oba pola; dok je u studiji Yang X. i saradnika  utvrđeno da među kritično obolelim  ima više muškaraca (67%) nego žena.

U najnovijem izveštaju  o 1.099 obolelih od COVID-19  u 552 bolnice u 30 kineskih provincija 58% bolesnika  bili  su muškarci. Ako se uzmu u obzir obe studije, čini se da ovi podaci ukazuju da može postojati predispozicija prema polu za COVID-19,  pri čemu su muškarci u većem riziku od oboljevanja.

Ova razlika u predispoziciji polova mogla bi da se dovede u vezu sa mnogo većim brojem pušača među muškarcima nego među ženama u Kini ( podaci iz 2018. godine pokazuju da  288 miliona muškaraca  i  12,6 miliona žena puši). U tom smislu, studija Cai G. je pokazala da, iako se koncentracija ACE 2 nije značajno razlikovala između Azijata i belaca, muškaraca i žena ili podgrupa starijih ili mlađih od 60 godina.  Koncentracija je bila znatno viša kod osoba etničkih Azijata   aktivnih pušača nego kod Azijata nepušača. Međutim, nije pronađena razlika između pušača i nepušača bele rase.

Ipak, dosada objavljeni podaci ne pružaju dokaze da je pušenje predisponirajući  faktor kod muškaraca ili bilo koje druge podgrupe za infekciju virusom SARS-CoV-2.

U studiji  autora Zhang i saradnika samo 1,4% bolesnika su bili pušači, iako je ovaj procenat bio mnogo veći (12,6%) u  studiji  čiji su autori Guan i saradnici.  Relativno mali udeo aktivnih pušača u svakoj od ove dve studije, u poređenju sa procentom  muškaraca pušača u Kini (50,5%), verovatno nisu u vezi  sa incidencom i težinom oblika COVID-19.

U studiji   Zhang i saradnika   uočen je trend  povezanosti  pušenja i težine infekcije virusom COVID-19 (11, 8 % pušača bolest nije bila teška   u odnosu na 16,9 % pušača koji su imali težak oblik ), ali razlika nije bila značajna. Bez jakih dokaza o povezanosti pušenja sa prevalencom ili  težinom COVID-19 kod muškaraca Azijata u poređenju sa drugim podgrupama ne mogu  se doneti  čvrsti  zaključci. Nakon ispitivanja većeg broja slučajeva različitog etničkog i genetskog porekla širom sveta dobiće se podaci za bolje analiziranje i poređenje  varijacija  ekspresije receptora ACE2  i da li  doprinose  osetljivosti na COVID-19 u okviru različitih podgrupa.

Izvor https://www.thelancet.com

Komentar prof. dr Vesna Petrović Bošnjak, pulmolog 

Pandemija COVID-19 u Kini je stavljena pod kontrolu. U narednim mesecima naučnici će analizirati rezultate lečenja i karakteristike nepoznatog virusa COVID-19. Do sada je objavljeno nekoliko radova sa rezultatima lečenja manjeg broja  bolesnika i zbog toga ove rezultate treba oprezno tumačiti i prihvatati.

Analize bolesnika prema polu ukazuju uglavnom na ravnomernu distribuciju i bez dominiranja jednog ili drugog pola.

Što se tiče predispozicije pušenja i povezanosti sa incidencom i težinom bolesti veličina analiziranih grupa bolesnika je uticala na rezultat.

Pušenje predstavlja najznačajniji faktor rizika za nastanak hroničnih bolesti disajnog sistema. Duvanski dim svojim mnogobrojnim agensima oštećuje odbrambenu funkciju u disajnim putevima, što stvara povoljne uslove za razvoj infekcije.

U narednom periodu očekujemo rezultate lečenja i kliničke, virusološke, imunološke i genetske karakteristike velikog broja obolelih na osnovu kojih će se doneti zaključci bazirani na dokazima. 

Poslednji blog postovi

Dr sci. med. dr Branko Barać: BS metoda u lečenju osteoartritisa kolena, kuka i skočnog zgloba
21.10.2020.

Dr sci. med. dr Branko Barać: BS metoda u lečenju osteoartritisa kolena, kuka i skočnog zgloba

Do delimičnog ili potpunog oštećenja hrskavice kolena, kuka i skočnog zgloba najčešće dolazi zbog:Degenerativnog reumatizma (osteoartritisa tj. gonartroze i koksartroze koje su najčešće g...
Dr sci. med. Magdalena Radović: Lako i brzo do pouzdane dijagnoze promena na dojci
21.10.2020.

Dr sci. med. Magdalena Radović: Lako i brzo do pouzdane dijagnoze promena na dojci

Bel Medic ima Centar za bolesti dojke u kome se primenjuje multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju bolesti dojke. To znači da radiolozi, onkolozi i onkohirurzi rade zaje...
Prof. dr Ljiljana Medenica: COVID-19 i promene na koži
02.10.2020.

Prof. dr Ljiljana Medenica: COVID-19 i promene na koži

Sve je više dokaza da je koža važan target organ za virus SARS-Cov-2, koji izaziva infekciju COVID-19. Prema dosadašnjem saznanju, kod 21% SARS-Cov-2 pozitivnih pacijenata (1 od 5 obolelih) promene na koži...
Dr sci. med. Sanja Jovanović: Značaj kontrastnog sredstva Primovist u snimanju abdomena magnetnom rezonancom
30.09.2020.

Dr sci. med. Sanja Jovanović: Značaj kontrastnog sredstva Primovist u snimanju abdomena magnetnom rezonancom

Šta je PrimovistPrimovist ili Gd-EOB-DTPA je paramagnetno kontrastno sredstvo na bazi Gadolinijuma koje se primenjuje kod snimanja abdomen...
Koža zahteva posebnu negu u vreme kada svakodnevno nosimo maske
04.09.2020.

Koža zahteva posebnu negu u vreme kada svakodnevno nosimo maske

Piše dr Isidora Andrejić Sbutega, dermatovenerologMesecima  unazad nošenje zaštitne maske postalo je svakodnevna rutina u cilju  prevencije i zaštite  od virusa Corona. Međutim, višesatno no...
Tri stadijuma infekcije COVID 19 koja dovode do oštećenja mozga
22.07.2020.

Tri stadijuma infekcije COVID 19 koja dovode do oštećenja mozga

Nedavno objavljen izveštaj daje klasifikaciju uticaja COVID 19 na centralni nervni sistem kroz tri stadijuma i preporučuje da se svim pacijentima na bolničkom lečenju uradi snimak magnetnom rezonancom koji bi signalizirao potencijalna neuro...
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!