Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizijatri su danas ravnopravni deo tima medicinskih stručnjaka za prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju u slučajevima raznih stečenih oboljenja i kongenitalnih deformiteta odraslih i dece. To se odnosi na sve osobe sa neurološkim, neurohirurškim, reumatološkim, ortopedskim i traumatološkim obolenjima, sportskim i drugim povredama dece i odraslih. 

 Za svakog pacijenta se pravi individualni plan lečenja i rehabilitacije koji se svakodnevno prilagođava trenutnom subjektivnom i objektivnom stanju. Lekari različitih specijalnosti i viši fizioterapeuti su u stalnom međusobnom kontaktu jer se pokazalo da se najbolji odabir terapije postiže samo timskim radom. 

Nova standardna usluga hospitalizovanih bolesnika u Opštoj bolnici Bel Medic je svakodnevna (često i više puta na dan) rana rehabilitacija nepokretnih ili otežano pokretnih bolesnika od strane viših fizioterapeuta, uz prethodnu svakodnevnu fizijatrijsku evaluaciju trenutnog stanja. Pravilan i stručan oporavak koji se postiže ovakvim multidisciplinarnim pristupom omogućava bolesnicima uspešno vraćanje svakodnevnim aktivnostima. 

Zahvaljujući savremenoj dijagnostičkoj i terapijskoj opremi, Bel Medic-ov tim fizijatara i viših fizioterapeuta Vam nudi kompletnu uslugu 24 sata dnevno, 365 dana u godini, u našim zdravstvenim ustanovama ili kod Vas u stanu.

Usluge

BEL MEDIC Fizikalna medicina i rehabilitacija

Jelena Petrović Atanacković
specijalista fizikalne medicine
Dr Jelena Petrović Atanacković
Slobodan Branković
specijalista fizikalne medicine
Dr Slobodan Branković
Dragana Mrdak
specijalista fizikalne medicine
Dr. Dragana Mrdak
specijalista fizikalne medicine
Prim. dr sci. med. Marija Hrković
specijalista fizikalne medicine
Dr Mirjana Lukić
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!