Pregledi | Pregledi za odrasle | Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizijatri su danas ravnopravni deo tima medicinskih stručnjaka za prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju u slučajevima raznih stečenih oboljenja i kongenitalnih deformiteta odraslih i dece. To se odnosi na sve osobe sa neurološkim, neurohirurškim, reumatološkim, ortopedskim i traumatološkim obolenjima, sportskim i drugim povredama dece i odraslih. 

 Za svakog pacijenta se pravi individualni plan lečenja i rehabilitacije koji se svakodnevno prilagođava trenutnom subjektivnom i objektivnom stanju. Lekari različitih specijalnosti i viši fizioterapeuti su u stalnom međusobnom kontaktu jer se pokazalo da se najbolji odabir terapije postiže samo timskim radom. 

Nova standardna usluga hospitalizovanih bolesnika u Opštoj bolnici Bel Medic je svakodnevna (često i više puta na dan) rana rehabilitacija nepokretnih ili otežano pokretnih bolesnika od strane viših fizioterapeuta, uz prethodnu svakodnevnu fizijatrijsku evaluaciju trenutnog stanja. Pravilan i stručan oporavak koji se postiže ovakvim multidisciplinarnim pristupom omogućava bolesnicima uspešno vraćanje svakodnevnim aktivnostima. 

Zahvaljujući savremenoj dijagnostičkoj i terapijskoj opremi, Bel Medic-ov tim fizijatara i viših fizioterapeuta Vam nudi kompletnu uslugu 24 sata dnevno, 365 dana u godini, u našim zdravstvenim ustanovama ili kod Vas u stanu.

BEL MEDIC Fizikalna medicina i rehabilitacija


doctors/5d498a0637ba7.jpg

specijalista fizikalne medicine

Dr Slobodan Brankovićdoctors/59d79de524cc8.jpg

specijalista fizikalne medicine

Dr Dragan Milovićdoctors/5d513a04e7b3b.jpg

specijalista fizikalne medicine

Dr Jelena Petrović Atanacković
specijalista fizikalne medicine

Prim. dr sci. med. Marija Hrkovićdoctors/5d6f86b479bb3.jpg

specijalista fizikalne medicine

Prim. dr Branislav Katančevićdoctors/5d75fc46b415e.jpg

specijalista fizikalne medicine

Dr. Dragana MrdakCopyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!