Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija nisu izumi savremenog doba. Postoje spisi iz stare Persije, Kine i Egipta koji opisuju koristne efekte vežbanja, pokreta i masaže. I stari Grci, Hipokrat i Galen, još petom veku pre nove ere su primenjivali masažu i hidroterapiju.

Fizijatri su danas ravnopravni deo tima medicinskih stručnjaka za prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju u slučajevima raznih stečenih oboljenja i urođenih deformiteta kod odraslih i kod dece. Cilj je da se pacijent oslobodi bola i ukočenosti, da se poboljša cirkulacija, potpomogne uklanjanje otoka i postigne maksimalna pokretljivost i funkcija pojedinih delova tela, izbegne hiruški zahvat. Najčešće se primenjuje kod pacijenata sa ortopedskim, traumatološkim, sportskim i drugim povredama, neurološkim, neurohirurškim, reumatološkim bolestima, podjednako kod dece i odraslih.

Danas u svetu oko 200 miliona žena boluje od osteoporoze, a samo 1 od 3 dobija terapiju, čak iako je imala prelom. Fizijatar je lekar kome treba da se obrate sve žene, ali i muškarci posle 50 godine života, urade denzitomeriju kostiju, dobiju savet o sprečavanju nastanka ostroporoze ili odmah započnu lečeje i tako spreče prelome. U Evropi su prelomi nastali zbog osteoporoze četvrti uzrok smrti.

Statistika pokazuje da u svetu 46% pacijenta traži pomoć fizijatra i fiziklanu terapiju zbog bolova u kičmi. U 41% slučajeva fiziklana terapija se pokazala kao delotvorna kod pacijenata koji iz bilo kog razloga nisu mogli ili nisu želeli da koriste lekove protiv bolova.

Fiziklana terapija je neophodna u lečenju deformiteta kičme i stopala kod dece. U Srbiji oko 15% dece ima loše telesno držanje, dok oko 10% dece u osnovnim školama ima kifozu ili skoliozu. U tom uzrastu, čak preko 22% dece ima neki deformitet stopala.

U Acibadem Bel Medicu se za svakog pacijenta pravi individualni plan lečenja i rehabilitacije koji se svakodnevno prilagođava trenutnom subjektivnom i objektivnom stanju. Lekari različitih specijalnosti i viši fizioterapeuti su u stalnom međusobnom kontaktu jer se pokazalo da se najbolji odabir terapije postiže samo timskim radom.

Acibadem Bel Medic nudi sve standardne metoda fiziklane terapije kao što su: kinezi terapija, ultrazvučna terapija, laseroterapija, magnetoterapija, elektroterapija, masaža itd. Pored toga, izuzetne rezulte u rehabilitaciji.posebno kod sportskih povreda, postižemo i primenom najsavremenijih terapijskih mašina kao što su Izokinetička stolica i Indiba.

Standardna usluga hospitalizovanih bolesnika u Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic je svakodnevna (često i više puta na dan) rana rehabilitacija nepokretnih ili otežano pokretnih bolesnika od strane viših fizioterapeuta, uz prethodnu svakodnevnu fizijatrijsku evaluaciju trenutnog stanja. Pravilan i stručan oporavak koji se postiže ovakvim multidisciplinarnim pristupom omogućava bolesnicima uspešno vraćanje svakodnevnim aktivnostima.

Zahvaljujući savremenoj dijagnostičkoj i terapijskoj opremi, naš tim fizijatara i viših fizioterapeuta Vam nudi kompletnu uslugu 24 sata dnevno, 365 dana u godini, u svim našim zdravstvenim ustanovama ili u vašem domu.

Usluge

ACIBADEM BEL MEDIC Fizikalna medicina i rehabilitacija

Jelena Petrović Atanacković
specijalista fizikalne medicine
Dr Jelena Petrović Atanacković
Milan Marković
specijalista fizikalne medicine
Dr Milan Marković
Dragana Mrdak
specijalista fizikalne medicine
Dr. Dragana Mrdak
Slobodan Branković
specijalista fizikalne medicine
Sci. dr med. Slobodan Branković
specijalista fizikalne medicine
Prim. dr sci. med. Marija Hrković