Specijalista grudne hirurgije

Pukovnik. Doc. dr Nebojša Marić

Nebojša Marić

Opšti podaci

Pukovnik. Doc. Dr Nebojša Marić je specijalista grudne hirurgije, dominantno orijentisan na minimalno invazivne, videoasistirane grudnohirurške operacije. Prepoznatljiv je po savremenom pristupu u grudnoj hirurgiji i izvođenju video – asistiranih torakoskopskih intervencija i operacija (VATS) pluća, pleure i medijastinuma. Među prvim je grudnim hirurzima u regionu uradio videoasistirano uklanjanje timusne žlezde (2012.god.), dela pluća ( VATS lobektomija 2014. god.) i celog pluća (VATS pneumonektomija 2017.god.)

Godišnje u bolnicama u kojima operiše uradi 250-300 grudnohirurških operacija od kojih najveći broj zbog karcinoma pluća.

Obrazovanje

 • 2017. - Odbranjena Doktorska disertacija : Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.Tema disertacije: Uniportalni VATS kod Primarne fokalne  hiperhidroze
 • 2009. - Poslediplomske studije oblika specijalizacije, VMA Beograd, Klinika za grudnu hirurgiju. Specijalista grudne hirurgije.
 • 1999. - Medicinski fakultet u Kragujevcu , 1999. godine

Radno mesto

 • Od 2020. - Načelnik odeljenja grudne hirurgije VMA
 • Od 2014. - Grudni hirurg u Acubadem Bel Medicu
 • 2019. - Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane u Beogradu, predmet hirurgija
 • 2015. - Asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane u Beogradu, predmet hirurgija
 • 2010. - Načelnik Kabineta za grudnu hirurgiju VMA
 • 2009. – 2010. Lekar specijalista na Drugom odeljenju Klinike za grudnu hirurgiju
 • 2004. – 2009. Specijalizant grudne hirurgije na VMA
 • 2001. – 2004. Načelnik sanitetske službe Sektora za logistiku Generalštaba VSCG, Kraljevo

Usavršavanja

 • 2023.god. Učesnik ekspertskog evropskog kursa ”VATS komplikacije i njihovo sprečavanje” koji je održan u Hamburgu , Nemačka.
 • 2022.god. Učesnik prvog evropskog kursa za  uniportalnu robotsku hirurgiju koji je održan u bolnici Monca  u Bukureštu, Rumunija.
 • 2019.god. Učestvovao kao predavač na međunarodnom kursu za implementaciju VATS lobektomija u redovnu kliničku praksu za lečenje karcinoma pluća.Kurs je organizovan od strane evropskog udruženja kardiotorakalnih hirurga ( EACTS ) u Berlinu, Nemačka.
 • 2019.god. Završen internacionalni VATS trening kurs za trenera vats hirurgije u cilju širenja programa inicijacije VATS procedura u zemlji i regionu . Prag, Češka.
 • 2018.god. . Završen internacionalni VATS uniportalni trening kurs  u La korunji , Španija
 • 2016.god. Završen internacionali VATS uniportalni trening kurs prve kategorije u najvećoj svetskoj bolnici za plućne bolesti, Tongi Univerzitet , Šangaj, Kina.
 • 2015.god. Završen regionalni Kurs iz VATS uniportal hirurgije-KC LJubljana i UKC Maribor,Slovenija.
 • 2015.god. Predavač na torakohirurškom simpozijumu „Mastering the VATS lobectomy“ ,Prag,Češka.
 • 2014.god. Usavršavanje iz VATS hirurgije u Univerzitetskoj bolnici „Porto del Hiero“ Madrid, Španija.
 • 2012. Stručno usavršavanje o primeni lasera u grudnoj hirurgiji, Univerzitetska klinika Frajburg, Nemačka.
 • 2011. Stručno usavršavanje u trajanju od tri meseca iz oblasti VATS, videoasistirana medijastinoskopija i antirefluksne operacije, Torakoskopski centar Golnik, Slovenija.

Članstva

 • Udruženje endoskopskih hirurga Srbije
 • Lekarska komora Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Redovni član evropskog udruženja torakalnih hirurga (ESTS)
 • Redovni član američkog  udruženja kardiotorakalnih hirurga (STS)