Hirurško lečenje gojaznosti

22.02.2023.

Promotivni paket po ceni od 4.500€ traje do kraja avgusta i uključuje: preoperativnu pripremu, operaciju i 2 dana postoperativnog boravka u bolnici (uz standardne medikamente i materijale / ne uključuje posebne specijalističke preglede).

Dr sci. med. Đorđe Bajec,  specijalista opšte hirurgije, je pionir barijatrijske hirurgije u  Srbiji i jedan od vodećih eksperata u oblasti abdominalne i urgentne  hirurgije.

Barijatrijska  hirurgija podrazumeva minimalno invazivne hirurške zahvate čiji je cilj  smanjenje telesne težine odnosno lečenje gojaznosti, ali i smanjenje  rizika od životno ugrožavajućih bolesti povezanih sa gojaznošću kao što  su: 

  • Visok krvni pritisak
  • Bolesti srca i krvnih sudova
  • Šećerna bolest
  • Sleep apnea (prekidi disanja u snu)
  • Degenerativne bolesti kolena i kuka
  • Barijatrijska hirurgija je našla svoje mesto i u lečenju problema  neplodnosti, posebno kada su hormonski disbalansi izazvani gojaznošću.

Barijatrijska hirurgija je terapija izbora za: 

  • Sve one čiji je indeks telesne mase (BMI) veći od 40 kg/m2
  • Sve  čiji je BMI 35 do 39.5 kg/m2 i koji imaju udružene bolesti izazvane  gojaznošću: bolesti srca i krvnih sudova, šećerna bolest tip 2, sleep  apnea i dr.

Hirurg, u saradnji sa članovima svog tima procenjuje ko su kandidati za barijatrijsku hirurgiju i predlaže hiruršku proceduru.
U praksi su se izdvojile dve vodeće hirurške procedure: sleeve gastrektomija i gastrični by-pass.

Procedura  se u 99% slučajeva izvodi laparoskopski, tako da je postoperativni tok  veoma kratak, hospitalizacija nakon intervencije traje 1-2 dana, nakon  čega pacijent nastavlja sa normalnim životom, uz propisani režim  ishrane.

Zakažite Vaš pregled ili intervenciju danas, pozivom na broj 060 309 1000.