Stav Evropskog udruženja kardiologa (ESC) o primeni ACE inhibitora/ARB tokom COVID-19 pandemije

19.03.2020.

Nema naučnih i kliničkih dokaza da primena ACEi/ARB povećava rizik od COVID-19 infekcije. Zbog toga ne treba obustavljati redovnu antihipertenzivnu terapiju, stav je ESC eksperata.

Među lekarima i u opštoj javnosti brzo se proširila vest da primena ACE inhibitora i blokatora angiotenzinskih receptora (ARB) povećava rizik od infekcije novim koronavirusom, a da kod inficiranih dodatno komplikuje kliničku sliku. Zbog toga su pojedini lekari isključivali ove efikasne lekove za hipertenziju iz terapije, dok su pacijenti sami, na svoju ruku, obustavljali antihipertenzivnu terapiju ukoliko je sadržala neki ACEi/ARB. Na ovo su morali da odreaguju eksperti Evropskog udruženja kardiologa (ESC).

NEOPRAVDANA PANIKA ZBOG ACEi/ARB TERAPIJE

Dosadašnje analize osoba obolelih i umrlih od COVID-19 ukazuju na to da se radi o starijim osobama koje često imaju udružena hronična oboljenja. Od komorbiditeta svojom učestalošću su se izdvojili arterijska hipertenzija, dijabetes i cerebrovaskularna oboljenja. Kako su lekovi koji inhibiraju RAAS među najefikasnijim i najpropisivanijim lekovima za terapiju hipertenzije, logično je pretpostaviti da su osobe preminule usled COVID-19, sa češćom pojavom hipertenzije – češće bili na ACEi/ARB terapiji. Bez ikakve uzorčno-posledične veze, kreirana je konekcija ACEi/ARB sa većim mortalitetom kod SARS-CoV-2 infekcije, koja se širila društvenim mrežama i izazvala paniku među lekarima i kardiovaskularnim bolesnicima.

ACEi/ARB MOGU DA ZAŠTITE OD KOPLIKACIJA COVID 19

Glavni argument koji se mogao naći jeste mehanizam kojim deluju svi koronavirusi (SARS, MERS, pa i novi koronavirus). Naime, ovi virusi se vezuju za svoj receptor na površini ćelija u koje planiraju da uđu (prevashodno za ćelije respiratornog, potom i digestivnog trakta). Receptor za koronaviruse je ACE2 enzim. S druge strane, poznato je da primena ACEi/ARB povećava ekspresiju ovog receptora na ćelijama.

Međutim, postoje i potpuno drugačiji podaci. U eksperimentalnim studijama je čak uočeno da ACEi/ARB mogu imati protektivan efekat od pojave ozbiljnih plućnih komplikacija kod infekcije COVID-19. Ali ovo nije još uvek potvrđeno kod ljudi.

Ipak, stav ESC eksperata po ovom pitanju je jasan: lekarima i pacijentima se snažno savetuje da nastave sa uobičajenom antihipertenzivnom terapijom, jer ne postoje klinički ili naučni dokazi koji bi podržali obustavljanje ACEi/ARB terapije kod postojanja COVID-19 infekcije.

Izvor:

https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang

http://medupdate.rs/news

Komentar dr Vojkana Čvorovića, kardiologa u Bel Medicu:

  • U potpunosti se slažem sa stavom eksperata Evropskog udruženja kardiologa. Međutim, ako je reč o posebno uznemirenim pacijentima koji imaju blaži oblik arterijsle hipertenzije, a dobijaju samo terapiju ACE inhibitorima, eventualno u kombinaciji sa betablokatorima ili diureticima, može se razmotriti zamena lekova antagonistima kalcijumskih kanala.
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!