Hipertireoza

Hipertireoza predstavlja povećano lučenje hormona štitaste žlezde, a uzroci mogu biti različiti:

1.  Povećano lučenje hormona u sklopu autoimune bolesti štitaste žlezde (Hashimoto tiroiditisa) kod kojeg u jednoj fazi bolesti dolazi do kratkotrajnog oslobadjanja više hormona. Tada se raspadaju ćelije štitaste žlezde, menja se struktura žlezde i sama bolest vremenom prelazi u hipotireozu. Faza pojačanog stvaranja hormona u sklopu Hashimoto tiroiditisa se naziva HASHITOKSIKOZA. Obično ovaj period traje kratko i nema potrebe za lečenjem nego se procenjuje dalja terapiju u odnosu na ishod Hashitoksikoza: da li se žlezda vraća na normalni funkciju ili počinje da luči manje hormona.

2. Lučenje hormona štitaste žlezde od strane hormonski aktivnog čvora koji se naziva TOKSIČNI ADENOM. Toksični adenom se dijagnostikuje scintigrafijom štitaste žlezde na kojoj se prikazuje kao topli čvor. U slučaju da je dijagnoza uspostavljena, terapija je operativno lečenje. 

3. Povećano lučenje hormona u sklopu GRAVESOVE BOLESTI, takodje je jedna vrste autoimune bolesti štitaste žlezde, koja je i najčešći uzrok hipertireoze. Dijagnostikuje se ultrazvučnim pregledom i odredjivanjem horomona i antitela specifičnih za ovu bolest.GRAVESOVA bolest često zahvata i očne jabučice i pojavu egzoftalmusa (buljavosti).  

4. Uzrok moze biti i akutni tiroiditis kao posledica upale štitaste žlezde koja je napadnuta od strane piogenih klica i virusa, a najčešće se javlja nakon upale grla. Tada su povišene vrednosti leukocita, povišena je sedimentacija i C-reaktivni protein.

5. Takođe pojedini lekovi mogu prouzrokovati hipertireozu, a najčešće je to Amiodaron i pojedine onkološke terapije.

6. Postoje i tireotoksična stanja koja su vezana za trudnoću.

7. Na povećano lučenje horomona štitaste žlezde može uticati i pojava TUMORA HIPOFIZE. 

SIMPTOMI

 • Preznojavanje
 • Nervoza
 • Gubitak sna
 • Gubitak na telesnoj težini uprkos normalnom kalorijskom unosu
 • Ubrzani srčani rad
 • Aritmije
 • Podrhtavanje
 • Preznojavanje dlanova  
 • Koža postaje meka i vlažna
 • Dolazi do poremećaja menstrualnog ciklusa
 • Kod Gravsove bolesti mogu se javiti I promene na očima u vidu iskolačenja očnih jabučica

DIJAGNOSTIKA 

 • Pregled endokrinologa
 • Ultrazvuk prednje strane vrata
 • Laboratorijske analize hormona štitne žlezde: TSH, FT3, FT4, antitela koja potvrđuju dijagnozu .