Hormoni regulišu gotovo sve telesne funkcije, od reprodukcije, preko rasta i razvoja, do odgovora na stres. Bel Medic ima vrhunske interniste-endokrinologe, stručnjake za poremećaje u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, i za oboljenja koja nastaju kao posledica tih poremećaja - dijabetes, povećanu ili smanjenju funkciju štitne žlezde, neplodnost, metaboličke poremećaje, srčana oboljenja, osteoporozu, gojaznost...

BEL MEDIC Endokrinologija


doctors/59da508c920b2.jpg

internista endokrinolog

Prof. dr Mirjana Šumaracdoctors/5d838e54a4c4b.jpg

internista endokrinolog

Prof. dr sc. med. Milica Čizmić
internista endokrinolog

Prof. dr Nada Kostićdoctors/5d831dbd1e960.jpg

internista endokrinolog

Ass. dr Danica Stamenković Pejkovićdoctors/5d83b4bebaaa5.jpg

internista endokrinolog

Ass. dr sc. med. Petar Ristić
internista endokrinolog

Prim. dr Miroslav Wurzburger
internista endokrinolog

Dr sc. med. Zorica Rašić Milutinović
internista endokrinolog

Prim. dr Marko Stojanović
internista endokrinolog

Ass. dr sci. med. Ivana Božić Antićdoctors/5d853de25b186.jpg

internista - endokrinolog, magistar ishrane

Mr. Sci. med. dr Tijana DangubićCopyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!