Opšta pedijatrija

Briga za zdravlje i lečenje dece,  je istovremeno preventivna medicina odrasle populacije.

Briga o najmlađima ima za cilj sprečavanje bolesti putem vakcinacije i redovnih sistematskih pregleda dece svih uzrasta.

Sistematski ( preventivni) pregledi predstavljaju osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta i razlikuju se u zavisnosti od uzrasta.

Sistematski pregled podrazumeva merenje telesne težine,telesne visine, obima glave, grudnog koša, pregled svih čula, srca , pluća, kostiju, mišića.  Na taj način omogućava praćenjenje rasta i razvoja, znakova polnog sazrevanja, stanja kičme, povećane telesne težine, loših navika ishrane i svakodnevnog stila života kao i blagovremeno otkrivanje bolesti i poremećaja.

Zahvaljujući iskustvu, stručnom kadru, timskom radu, ali pre svega potpunoj predanosti i posvećenosti, najmlađim pacijentima je omogućen visok nivo lečenja i zdravstvene nege.

U lečenju malih pacijenata slede se najnoviji terapijski trendovi. Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju, podrazumeva blisku saradnju sa kolegama drugih specijalnosti i subspecijalnosti.

U lečenju i praćenju hronično bolesne dece, nezaobilazna je edukacija o novom načinu života i načinu lečenja, što olakšava težinu i tok hronične bolesti, ali u velikoj meri podiže i kvalitet života hronično bolesnog deteta.

Usluge

BEL MEDIC Opšta pedijatrija

Mijat Savić
neonatolog
Dr Mijat Savić
Vladan Milojević
neonatolog
Dr Vladan Milojević
Slavica Janošević
Neonatolog
dr Slavica Janošević
Spomenka Smiljanić
pedijatar pulmolog
Prim. dr Spomenka Smiljanić
Aleksandra Vukov
pedijatar - pulmolog i alergolog
Dr Aleksandra Vukov
Slavica Kalezić Milošević
pedijatar
Dr Slavica Kalezić Milošević
Marija Popović
pedijatar
Dr Marija Popović
Jovana Savić
Pedijatar
Dr Jovana Savić
pedijatar
Dr Ljiljana Banović – Đenić
Lidija Galović
pedijatar
Dr Lidija Galović
Goran Laković
pedijatar
Dr Goran Laković
pedijatar
Dr Zorica Ćuković
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!