Pregledi | Pregledi za decu | Opšta pedijatrija

Briga za zdravlje i lečenje dece,  je istovremeno preventivna medicina odrasle populacije.

Briga o najmlađima ima za cilj sprečavanje bolesti putem vakcinacije i redovnih sistematskih pregleda dece svih uzrasta.

Sistematski ( preventivni) pregledi predstavljaju osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta i razlikuju se u zavisnosti od uzrasta.

Sistematski pregled podrazumeva merenje telesne težine,telesne visine, obima glave, grudnog koša, pregled svih čula, srca , pluća, kostiju, mišića.  Na taj način omogućava praćenjenje rasta i razvoja, znakova polnog sazrevanja, stanja kičme, povećane telesne težine, loših navika ishrane i svakodnevnog stila života kao i blagovremeno otkrivanje bolesti i poremećaja.

Zahvaljujući iskustvu, stručnom kadru, timskom radu, ali pre svega potpunoj predanosti i posvećenosti, najmlađim pacijentima je omogućen visok nivo lečenja i zdravstvene nege.

U lečenju malih pacijenata slede se najnoviji terapijski trendovi. Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju, podrazumeva blisku saradnju sa kolegama drugih specijalnosti i subspecijalnosti.

U lečenju i praćenju hronično bolesne dece, nezaobilazna je edukacija o novom načinu života i načinu lečenja, što olakšava težinu i tok hronične bolesti, ali u velikoj meri podiže i kvalitet života hronično bolesnog deteta.

BEL MEDIC Opšta pedijatrija


doctors/5a16dffd2f731.jpg

pedijatar

Dr Marija Popović
Pedijatar

Dr Jovana Savićdoctors/5d832e06ace81.jpg

pedijatar

Dr Goran Lakovićdoctors/5d8366ba68747.jpg

pedijatar

Dr Lidija Galović
pedijatar

Dr Borko Veković
pedijatar

Dr Ljiljana Banović – ĐenićCopyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!