Reakcija imunskog sistema određuje kako ćemo podneti COVID-19

25.04.2020.
Reakcija imunskog sistema određuje kako ćemo podneti COVID-19

Zaraženi  novim korona virusom imaju potpuno različita iskustva. Neki od njih  nisu imali nikakve jače simptome od simptoma blage prehlade; drugi su  smešteni u bolnicu. Nažalost, COVID-19 može da se završi smrću. 

Kako je moguće da su ishodi zaraze jednim istim virusom toliko različiti?

Novi  korona virus i dalje zbunjuje naučnike. Svakim danom je sve jasnije da  je imunski sistem presudan za tok i ishod bolesti. Zapravo, do većine  smrtnih slučajeva povezanih sa korona virusom došlo je jer je reakcija  imunskog sistema bila prekomerno jaka, a ne zbog oštećenja organa koje  je napravio sam virus. Dakle, šta se tačno dešava u telu kada dobijete  virus i ko je pod rizikom da dobije teži oblik infekcije?

Kada  dođe do zaraze virusom Sars-Cov-2, organizam podiže prirodni odbrambeni  mehanizam kao i kod infekcije bilo kojim drugim virusom. To uključuje  lučenje proteina koji se zovu interferoni. Interferoni pokreću ćelije  imunskog sistema da napadnu virus kako bi ga sprečili da se širi. Kada  je sve kako treba, ova prva reakcija omogućava organizmu da brzo  uspostavi kontrolu nad  infekcijom, iako i virus koristi svoje  odbrambene mehanizme kako bi ublažio i izbegao dejstvo interferona.

Organizam se kašljem čisti od virusa 

Prirodni  imunski odgovor stoji iza mnoštva simptoma koje osećate kada ste  bolesni. Dve su svrhe kojima obično služe simtomi: prva je da upozore  telo da je došlo do napada – smatra se da je ovo jedna od uloga visoke  temperature. Druga svrha je da se organizam otarasi virusa tako što će  izbaciti čestice mikroskopske veličine putem kašlja ili proliva.

„Obično  postoji vreme u kome se virus nastani, a onda organizam počinje da  reaguje, pa mi to nazivamo blagim simptomima,“ kaže doktor Mandip Mehra,  profesor na Medicinskom fakultetu na Harvardu i načelnik Napredne  kardiovaskularne medicine u bolinici Bringham and Women's Hospital.  „Dolazi do visoke temperature. Ako se virus nastani u organima za  disanje, dobijate kašalj. Ako se virus nastani u sluznici organa za  varenje, dobijate proliv.“

Ovi veoma različiti simptomi se javljaju u zavisnosti od mesta u vašem organizmu gde se virus zakači. 

Zašto Corona napada pluća

Novi  korona virus ulazi u ćeliju tako što se zakači za protein ACE II  receptor, a koji se nalazi na površini ćelije. Ovih receptora najviše  ima u plućima, pa se zato COVID 19 smatra respiratornom bolešću.  Međutim, creva su druga po broju ACE II receptora, čime se objašnjava  zašto kod ljudi sa korona virusom dolazi do dijareje. 

„Virus se  prenosi preko kapljica. Ako uđe u usta, pa onda u ždrelo, postoje dva  mesta kuda odatle može da ode. Kada udišete vazduh, može da pređe iz  ždrela u pluća. Ako imate refluks pri gutanju, otići će dole u želudac,“  kaže Mehra. „Tako može da zahvati oba sistema.“

Cilj odbrane  prirodnog imunskog sistema je da spreči virus da se replicira i previše  proširi. Za to vreme druga linija imunskog sistema – adaptivni, ili  specifični odgovor na virus – ima dovoljno vremena da počne da deluje  pre nego što sve izmakne kontroli. Adaptivni odgovor imunskog sistema se  sastoji od antitela na određeni virus i T ćelija koje organizam stvara,  a koje prepoznaju virus i brže ga uništavaju. Ova antitela obezbeđuju   imunitet i štite ljude od ponovljene zaraze istim virusom nakon što su  ga preboleli. 

Kako mladi dobijaju težak oblik COVID-19

Muđutim,  kod nekih ljudi virus se replicirati i brzo širiti pre nego što ga  imunski sistem stavi pod kontrolu. Jedan od razloga zašto dolazi do toga  je infekcija prouzrokovana velikom koncetracijom molekula virusa – zato  doktori i medicinske sestre, koji su više puta u toku dana izloženi  ogromnim količinama virusa dok brinu o bolesnicima, mogu da imaju teži  oblik infekcije čak iako su mladi i zdravi. Što je više virusa to je  imunskom sistemu teže da se izbori.

Opasan je prejak odgovor imunskog sistema

Drugi  razlog zbog koga organizam može da izgubi kontolu nad virusom nalazi se  u samom imunskom sistemu. Najranjivija populacija za vreme pandemije su  stariji ljudi, čiji imunitet opada s godinama, i ljudi čiji je imunitet  smanjen zbog neke druge bolesti ili imunosupresivnih lekova. Ako je  iminitet oslabljen, slabija je početna interferonska reakcija ili se  antitela luče sa zakašnjenjem, što omogućuje virusu da se skoro  neregistrovano širi sa ćelije na ćeliju.

„Ako vaš organizam pruži  odgovarajući odgovor neutralizacije antitelima, moći ćete da se  oporavite; to je samo pitanje vremena. Ljudi se razbole, ali ako reaguju  stvaranjem antitela, ona počiste virus i sve je u redu,“ kaže doktor  Vorner Grin, direktor Gladstoun centra za istraživanje leka protiv HIV-a  i profesor mikrobiologije i imunologije Kalifornijskog univerziteta u  San Francisku. „Kod starijih ljudi ili hroničnih bolesnika imunitet je  oslabljen, što odgađa reakciju antitela, a baš su oni ti kod kojih je  tok bolesti dramatičan.“

Ako je virus u stanju da se nastani u  plućima, bolest može da pređe u upalu pluća dok zaraza i upala zahvataju  sve veći broj ćelija. Jednim delom oštećenja nastaju zbog virusa, ali  mnogo veći delom uzrok je sam imunski sistem koji pokušava da uništi i  izbaci zaražene ćelije.

U ovoj fazi, bolest još uvek može da se  razvije u dva smera: Reakcija imunskog sistema može da ostane stabilna i  on ponovo povrati kontroulu nad virusom tako što će ga na kraju  izbaciti zahvaljujući delovanju T ćelija i antitela. Ili, imunski sistem  može da poludi i počne preterano da deluje tako što stvara sve više  zapaljenskih proteina, koji se zovu citokini, u mahnitom pokušaju da  počisti virus. Upravo je ovaj drugi smer taj koji vodi ka značajnom  odmiranju ćelija pluća, izazivajući najteže infekcije, akutni  respiratorni distres pluća (edem pluća), pa čak i smrt. 

„Kod  ljudi koji su u najgorem stanju, stanju koje se završava smrću, skoro  bez izuzetka dolazi do prejakog odgovora imunskog sistema domaćina –  citokinske oluje,“ kaže Grin. „Pluća se pune tečnoću, pa ne mogu da  primaju kiseonik. Ili se kod tih ljudi javi sepsa, ne mogu da održe  krvni pritisak i umru. Sve ovo je ili prventsveno izazvano ili najvećim  delom pojačano reakcijom imunskog sistema obolele osobe.“

Stariji  ljudi i imunokompromitovane osobe su posebno osetljiivi na ovu vrstu  reakcije pošto se njihov imunski sistem, koji je inače nedovljno  aktivan, iznenada prešaltuje na svetlosnu brzinu i postane previše  aktivan. 

“Postoji zanimljiv kuriozitet vezan za COVID 19 – povrh  toga smo to primetili i kod drugih korona virusa, kao što su SARS i  MERS. Izgleda da se kod ljudi sa najslabijim odgovorom imunskog sistema  razvije potpuno netipičan imunski odgovor u kasnijim fazama bolesti,”  kaže Mehta. 

Šta znamo o lečenu COVID-19

Većina  kliničkih studija koje su do sada sprovedene bavile su se lečenjem ovih  teških slučajeva, što na prvi pogled izgleda logično – potencijalno  efikasne lekove želite da date onima koji su najbolesniji nadajući se da  ćete im pomoći da se spasu.

Ali Mehta, čiji rad o različitim  fazama bolesti treba da bude objavljen ovih dana, smatra da je u ovom  trenutku možda prekasno jer nije samo neophodno da nadvladamo infekciju  već treba i da ukrotimo sam imunski sistem. On predlaže da se anvirusni  lekovi daju ranije, kada ljudi tek počinju da se razboljevaju, da bi im  se pomoglo da se efikasnije bore sa virusom i da bi se sprečila druga  faza bolesti. Onima koji već doživljavaju citokinsku oluju,  imunosupresivni lekovi u kombinaciji sa antivirusnim bi mogli da budu  najkorisniji.

Najbitnija poruka koju treba zapamtiti, kaže on,  jeste da “postoje različite faze bolesti, a od velikog značaja za  rezultat lečenja je kako primenjujemo terapiju i u kojoj fazi bolesti.”

Za  sada, najbolji način odbrane od ovog virusa je da jačate svoj imunski  sistem tako što ćete da spavate, vežbate, zdravo se hranite i,najbitnije  od svega, da perete ruke i izbegavate kontakte sa drugim ljudima da se,  pre svega, ne biste zarazili.

Izvor: https://elemental.medium.com/this-is-how-your-immune-system-reacts-to-coronavirus-cbf5271e530e

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!