Ortopedija je grana medicine koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prevashodno hiruška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja,podrazumevajući brigu o deformacijama skeleta sa opštim zadacima brige za invalide, pa tako sarađuje sa ostalim specijalnostima.

Uz pomoć moderne opreme i velikog kliničkog iskustva, ortopedi i traumatolozi klinike Bel Medic, mogu da konzervativno i operativno zbrinu većinu povreda kostiju, zglobova i mišića, leče hronične degenerativne i zapaljenske promene koštano-zglobnog sistema, i obave sve vrste zahvata (operacija kuka, operacija kolena).

U okviru najsavremenije medicinske opreme namenjene hirurgiji i ortopediji u opštoj bolnici Bel Medic, koristi se i artroskopija za izvođenje operacija kuka, minimalno invazivnih endoskopskih operacija kolena i ramena u opštoj ili spinalnoj anesteziji, ali i za prethodnu dijagnostičku procenu stanja unutrašnjosti zgloba.

BEL MEDIC Ortopedija


doctors/5ba8e115d396f.jpg

Specijalista ortopedske hirurgije, spinalni hirurg

Dr Branko Krajnovićdoctors/59ef1a823f1ba.jpg

ortoped

Prof. dr Goran Tulićdoctors/59da4df6834cd.jpg

ortoped

Prof. dr Čedomir Vučetićdoctors/59fdacd59cbe3.jpg

ortoped

Dr sci. med. Aleksandar Crnobarićdoctors/59da454613e04.jpg

ortoped

Dr sci. med. Ivica Medenicadoctors/59da46c376f4e.jpg

ortoped

Dr Marko Čvorovićdoctors/59da4d65c1110.jpg

ortoped

Dr Goran Turkovićdoctors/59ef1dc186918.jpg

ortoped

Dr Stanko Miličkovićdoctors/5d8374db57563.jpg

ortoped

Dr Jasmin Pilipović
ortoped

Dr Aleksandar Radunovićdoctors/59da4a0b75591.jpg

ortoped

Dr Željko Bokundoctors/59ef182ba6d75.jpg

ortoped

Dr Danijel Raspopović
ortoped

Dr Ivan Diklić
ortoped

Dr Dejan Ristićdoctors/5f37d0c9e726f.jpg

Specijalista ortopedije sa traumatologijom

Dr Zdravko PoleksićCopyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!