Pregledi | Pregledi za odrasle | Psihijatrija i psihologija

Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i lekove. Logopedi se, pak, bave patologijom govornog jezika, terapijom i korigovanjem govornih smetnji. Specijalisti sve tri navedene oblasti u Bel Medicu-u su Vam dostupni 24 sata dnevno.

BEL MEDIC Psihijatrija i psihologija


doctors/59da51246f01a.jpg

neuropsihijatar

Prof.dr Vladimir Diligenskidoctors/59da45a2ec3bf.jpg

psihijatar

Dr Jelena Krstićdoctors/59ef1b41e8af4.jpg

psihijatar

Ass.dr Maja Lačković
psihijatar

Dr sci. med. Sreten Vićentić
psihijatar

Prim. dr Slobodan Simić
psihijatar

Prim. dr Nedeljko Bjelicadoctors/5a017dea0e94a.jpg

psihijatar

Dr sci.med. Katarina Kukolj Petrović
psihijatar

Dr Aleksandar Plašić
psihijatar

Doc.dr Žana Stanković
psihijatar

Dr Snježana Toković
psihijatar - psihoterapeut

Prim Mr sci. med. dr Aleksandar Miljatovićdoctors/59da4b13f05dc.jpg

psiholog

Doc.dr Kristina Brajović Cardoctors/59da4c203091f.jpg

psiholog

Milena Azanjac
psychiatrist and psychologist

Tatjana StojanovićCopyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!