Psihijatrija i psihologija

Naučnici su utvrdili da optimistični pogled na budućnost predstavlja moćan štit i od telesnih i od mentalnih bolesti. Sa druge strane, savremen način života podrazumeva stres koji probija taj štit, pa je često uzrok raznih oboljenja koja naizgled nemaju vezu sa našom psihom. Da li ste znali da ako imate upornu koprivnjaču (urtikariju) čiji uzrok dermatolog ili alergolog ne može da ustanovi, lekar kome treba da se obratite je psihijatar?

Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da propisuju i lekove.

Veliki broj ljudi u svetu, Evropi i kod nas pati od anksioznosti i depresije. Smatra se da više od 260 miliona ljudi u svetu boluje od depresije. Češće pogađa žene nego muškarce. Pacijenti u Srbiji se često obraćaju psihijatru i zbog raznih strahova, fobičnih stanja, simptoma izgaranja na radnom mestu i bolesti zavisnosti.

Najčešće psihoze su bipolarni poremećaj i shizofrenija. U svetu oko 45 miliona, prvenstveno mladih ljudi, ima bipolarni poremećaj. Čak u 40% slučajeva je neprepoznat i nelečen, što je veoma zabrinjavajuće jer je stopa samoubistava kod obolelih 15-25%. Od shizofrenije boluje oko 20 miliona ljudi u svetu. Bolest se najčešće ispoljava između 15. i 35. godine života, a dokazano je da za njen nastanak postoji i izvesna nasledna predispozicija. Ako jedan blizanac ima shizofreniju, rizik da će i drugi oboleti od ove bolesti je 50%.

Za sve vas koji imate problema na planu učenja, motivacije, komunikacije i porodičnih odnosa, tu su naši psiholozi.

U Acibadem Bel Medicu su vam naši vrsni psiholozi i psihijatri dostupni uvek i u svakom trenutku 24/7.

ACIBADEM BEL MEDIC Psihijatrija i psihologija

Vladimir Diligenski
neuropsihijatar
Prof. dr Vladimir Diligenski
Jelena Krstić
psihijatar
Dr sci. med. Jelena Krstić
Maja Lačković
psihijatar
Doc. dr Maja Lačković
psihijatar
Doc.dr Žana Stanković
Snježana Toković
psihijatar
Prim. dr Snježana Toković
specijalista medicinske psihologije
Tatjana Stojanović
Aleksandar Plašić
psihijatar
Dr Aleksandar Plašić