Psihijatrija i psihologija

Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i lekove. Logopedi se, pak, bave patologijom govornog jezika, terapijom i korigovanjem govornih smetnji. Specijalisti sve tri navedene oblasti u Bel Medicu-u su Vam dostupni 24 sata dnevno.

Usluge

BEL MEDIC Psihijatrija i psihologija

Slavica Đukić Dejanović
neuropsihijatar
Prof. dr Slavica Đukić Dejanović
Jelena Krstić
psihijatar
Dr sci. med. Jelena Krstić
Maja Lačković
psihijatar
Doc. dr Maja Lačković
Sreten Vićentić
psihijatar
Dr sci. med. Sreten Vićentić
Nedeljko Bjelica
psihijatar
Prim. dr Nedeljko Bjelica
psihijatar
Doc.dr Žana Stanković
Snježana Toković
psihijatar
Prim. dr Snježana Toković
Kristina Brajović Car
psiholog
Doc.dr Kristina Brajović Car
Milena Azanjac
psiholog
Milena Azanjac
specijalista medicinske psihologije
Tatjana Stojanović
psihijatar - psihoterapeut
Prim. Mr sci. med. dr Aleksandar Miljatović
Aleksandar Plašić
psihijatar
Dr Aleksandar Plašić
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!