Pregledi | Pregledi za odrasle | Psihijatrija i psihologija

Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i lekove. Logopedi se, pak, bave patologijom govornog jezika, terapijom i korigovanjem govornih smetnji. Specijalisti sve tri navedene oblasti u Bel Medicu-u su Vam dostupni 24 sata dnevno.

BEL MEDIC Psihijatrija i psihologija


doctors/59da45a2ec3bf.jpg

psihijatar

Dr sci. med. Jelena Krstićdoctors/59ef1b41e8af4.jpg

psihijatar

Doc. dr Maja Lačkovićdoctors/5c6e8c3a58989.jpg

psihijatar

Dr sci. med. Sreten Vićentićdoctors/5d83b91e2881b.jpg

psihijatar

Prim. dr Slobodan Simićdoctors/5d83b66a69319.jpg

psihijatar

Prim. dr Nedeljko Bjelicadoctors/5a017dea0e94a.jpg

psihijatar

Dr sci.med. Katarina Kukolj Petrovićdoctors/5d8a186e31d2e.jpg

psihijatar

Dr Aleksandar Plašić
psihijatar

Doc.dr Žana Stankovićdoctors/5d853c13dd442.jpg

psihijatar

Prim. dr Snježana Toković
psihijatar - psihoterapeut

Prim. Mr sci. med. dr Aleksandar Miljatovićdoctors/59da4b13f05dc.jpg

psiholog

Doc.dr Kristina Brajović Cardoctors/59da4c203091f.jpg

psiholog

Milena Azanjac
specijalista medicinske psihologije

Tatjana StojanovićCopyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!