Hepatitisi

Hepatitisi su upalne bolesti jetre uzrokovane različitim spoljnim agensima (virusima, alkoholom, lekovima, toksinima) ili imunim i metaboličkim procesima (autoimuni hepatitisi, steatohepatitisi, hepatitisi kod Wilsonove bolesti i hemohromatoze, ishemijski hepatitisi kod poremećaja cirkulacije u jetri).

Virusni hepatitisi predstavljaju globalni svetski zdravstveni problem jer od njih umire blizu million ljudi u svetu godišnje. Virusni hepatitisi se označavaju po slovima abecede A, B, C , D, E.

Virusni hepatitis A i E se prenose feko-oralnim putem (zagađenom vodom i hranom ili direktnim kontaktom) i imaju samo akutnu formu. Gotovo uvek se završavaju bez posledica.

Virusni hepatitisi B i C se prenose prodorom kroz kožu i sluzokožu (intravenska upotreba narkotika, nesterilnilni medicinski ili kozmetički instrumenti, seksualni odnos, prenos sa majke na dete prilikom porođaja). Pored akutne forme, hepatitis B i C mogu biti hronični, što predstavlja veliki klinički problem. Hroničnim se smatraju oni oblici hepatitisa kod kojih se virus održava najmanje 6 meseci u organizmu. Hepatitis B u oko 7% slučajeva prelazi u hroničnu formu u odrasloj dobi, a ukoliko se infekcija prenese sa majke na dete prilikom porođaja, infekcija je uvek hronična.

Hronična infekcija hepatitisom B tokom više godina ili decenija može dovesti do ciroze ili karcinoma jetre.

Hepatitis D se nikada ne javlja sam, već je uvek udružen sa hepatitisom B.

Hepatitis C, kada dospe u organizam, u oko 80% pacijenata ostaje u organizmu i uzrokuje hronični hepatitis, koji kod trećine pacijenata tokom vremena dovodi do ciroze ili karcinoma jetre.

Postoji 6 vrsta (genotipova) hepatitisa C i od genotipa zavisi način lečenja.

Hepatitis B se može prevenirati vakcinom koja je bezbedna i efikasna, dok za hepatitis C ne postoji vakcina. U hroničnoj fazi organizam se nekada može sam izboriti sa virusom hepatitisa B, dok se hepatitis C nikada ne može eliminisati bez antivirusne terapije.

Simptomi akutnog hepatitisa su najčešće žutica, povišena temperatura, mučnina i povraćanje, tupi bolovi ispod desnog rebarnog luka, tamnija boja mokraće, svetlija stolica.

S druge strane, česti su oblici gde nema žutice, a mogući su ospa i bolovi u zglobovima kod akutnog hepatitis B. Hronični hepatitisi mogu proticati i bez ikakvih simptoma ili samo uz malakslaost i osećaj nelagodnosti ispod desnog rebarnog luka.

SIMPTOMI

Akutni hepatitis

 • Žutica
 • Slabost
 • Povišena temperaura
 • Mučnina i povraćanje
 • Tupi bolovi ispod desnog rebarnog luka
 • Tamnija mokraća i svetlija stolica
 • Mogući bolovi u zglobovima i ospa

Hronični hepatitis

 • Malaksalost
 • Nelagodnost ispod desnog rebarnog luka
 • Slabiji apetit

DIJAGNOSTIKA

Akuti hepatitis

 • Pregled infektologa
 • Laboratorijske pretrage (enzimi jetre – transaminaze, bilirubin, krvna slika, mikrobiološke pretrage na viruse ili dopunske pretrage kod sumnje na nevirusne hepatitise)

Hronični hepatitis

 • Pregled infektologa
 • Laboratorijske pretrage (enzimi jetre – transaminaze, bilirubin, krvna slika, mikrobiološke pretrage na viruse ili dopunske pretrage kod sumnje na nevirusne hepatitise)
 • Ultrazvuk abdomena
 • Određivanje stepena oštećenja jetre: biopsija jetre, fibroscen jetre, fibrotest iz krvi

TERAPIJA

 • Akutni hepatitis se leče samo simptomatski, infuzijama (kod mučnine i povraćanja), vitaminima i dijetom.
 • Hronični hepatitisi B i C se leče antivirusnim lekovima ukoliko postoji značanije oštećenje jetre i veći broj virusnih čestica u krvi (procena se vrši na osnovu metoda koje određuju stepen oštećenja jetre, biohemijskih parametara oštećenja jetre i virusološkim metodama (PCR) koje mere broj virusnih kopija u ml krvi.
 • Hronični hepatitis B se može lečiti potkožnim injekcijama pegilovanog interferona 48 nedelja ukoliko postoje povoljni virusološki uslovi za ovu terapiju i ne postoje kontraindikacije. Drugi vid lečenja je sa praktično doživotnim svakodnevnim uzimanjem tableta koje drže virus pod kontrolom (tenofovir, lamivudin, entekavir, adefovir i dr).
 • Hronični hepatitis C se doskora u svetu lečio injekcijama  pegilovanog interferona i tabletama ribavirina, a od 2015. godine primenjuju se antivirusni lekovi u obliku tableta koji u zavisnosti od genotipa virusa i stepena oštećenja jetre mogu dovesti do eliminacije virusa u preko 90% pacijenata (sofosbubir-ledipasvir, sofosbuvir-veltapasvir, sofosbuvir-daklatasvir, simeprevir, ombitasvir-paritaprevir-ritonavir-dasabuvir i dr). Ovi lekovi su u poslednje vreme dostupni i u Srbiji.

Koji lekari su vam potrebni

 • Infektolog