Infektologija

Infektologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem zaraznih bolesti izazvanih virusima, bakterijama, parazitima i gljivicama. Infektolozi danas učestvuju i u lečenju bolesti bubrega (urinarnih infekcija), upala uha, infekcija očiju, u saradnji sa kolegama odgovarajućih specijalnosti koji poznaju anatomiju određenih organa, ali ne i uzročnike infekcija.

Na sreću, za značajan broj infektivnih bolesti danas postoji vakcina, a mnoge se mogu sprečiti strogom primenom higijenskih mera. Stotine miliona života su spašene zahvaljujući vakcinama, a danas postoje vakcine protiv: tuberkluloze, dečije paralize, velikih boginja, malih boginja/rubeola/zaušaka (MMR), tetanusa, pneumokokne bolesti, velikog kašlja, hepatitisa B, besnila, sezonskog gripa, difterije, HPV virusa, COVID 19 infekcije.

Pandemija koja je odnela najveći broj života u Evropi je pandemija kuge. Od nje je sredinom 14. veka umrlo oko 30 miliona ljudi, odnosno trećina tadašnjeg stanovništva našeg kontinenta.

Među najčešće infektivne bolesti u današnjem svetu spadaju: prehlada, hepatitisi B i C, malarija, HIV/AID, tuberkuloza. U Srbiji su zarazne bolesti uzrok smrti u samo 0,3% slučajeva. Vodeće zarazne bolesti ( oko 90% od ukupnog broja) među stanovništvom u Srbiji su respiratorne bolesti i to: upala grla izazvana streptokokama, ovčije boginje, zapaljenje pluća i šarlah. 

Mnoge infektivne i neinfektivne bolesti imaju povišenu temperaturu kao jedini simptom, pa je veoma važno postaviti tačnu dijagnozu radi pravovremene primene terapije.

Zahvaljujući brzoj laboratorijskoj i svoj drugoj dostupnoj dijagnostici, vrhunski specijalisti infektologije, koji rade u Acibadem Bel Medicu, pravovremeno mogu da postave dijagnozu i započnu lečenje, bilo ambulantno, bilo u bolničkim uslovima.

Usluge

ACIBADEM BEL MEDIC Infektologija

Darko Nožić
infektolog
Prof. dr Darko Nožić
Svetlana Nikolić
infektolog
Prof.dr.sci Svetlana Nikolić
Milan Stojković
infektolog
Spec. dr Milan Stojković