Infektologija

Neke od infektivnih bolesti koje su poznate još od davnina više ne izazivaju strah od epidemije, ali se neprestano javljaju  nove (hepatitis C, sida, bolest "ludih krava", lajmska bolest, novi grip, groznica Zapadnog Nila, infekcije uzrokovane multirezistentnim bakterijama....), koje zahtevaju hitnu akciju infektologa. Mnoge infektivne i neinfektivne bolesti imaju povišenu  temperaturu kao jedini simptom i veoma je važno postaviti adekvatnu dijagnozu radi pravovremene terapije. Zahvaljujući brzoj laboratorijskoj i svoj drugoj dostupnoj dijagnostici, specijalisti naše kuće pravovremeno mogu da postavi dijagnozu i započeti lečenje, bilo ambulantno, bilo u bolničkim uslovima Bel Medica-a.

Usluge

BEL MEDIC Infektologija

Darko Nožić
infektolog
Prof. dr Darko Nožić
Svetlana Nikolić
infektolog
Prof.dr.sci Svetlana Nikolić
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!