Neke od infektivnih bolesti koje su poznate još od davnina više ne izazivaju strah od epidemije, ali se neprestano javljaju  nove (hepatitis C, sida, bolest "ludih krava", lajmska bolest, novi grip, groznica Zapadnog Nila, infekcije uzrokovane multirezistentnim bakterijama....), koje zahtevaju hitnu akciju infektologa. Mnoge infektivne i neinfektivne bolesti imaju povišenu  temperaturu kao jedini simptom i veoma je važno postaviti adekvatnu dijagnozu radi pravovremene terapije. Zahvaljujući brzoj laboratorijskoj i svoj drugoj dostupnoj dijagnostici, specijalisti naše kuće pravovremeno mogu da postavi dijagnozu i započeti lečenje, bilo ambulantno, bilo u bolničkim uslovima Bel Medica-a.

BEL MEDIC Infektologija


doctors/59da4e0c63137.jpg

infektolog

Prof. dr Darko Nožićdoctors/59da5063aface.jpg

infektolog

Prof. dr Mijomir Pelemišdoctors/59ef1c21577cf.jpg

infektolog

Prof.dr.sci Svetlana NikolićCopyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!