Karcinom pluća

Karcinom (rak) pluća je zloćudni tumor koji najčešće nastaje usled promena ćelija sluznice bronha (glavni disajni put), pa ga još nazivamo i karcinom bronha. Ne može se preneti sa čoveкa na čoveкa, zato što nije zarazna bolest. Rak pluća jedna je od najčešćih malignih bolesti u svetu i u Srbiji i ujedno je najčešći uzrok smrti od raka kod oba pola. U Srbiji od ovog tipa raka, prema najnovijim podacima IZJZ „Dr Milan Jovanović-Batut”, svake godine oboli 6.000 ljudi, a umre oko 4.600 ljudi.

Jedan od najvećih problema u lečenju raka pluća (raka bronha) je to što se najčešće otkriva u kasnom, uznapredovalom stadijumu bolesti, kada su mogućnosti lečenja ograničene, a prognoza bolesti je loša. To je tako zato što se rak pluća često otkrije slučajno, na rutinskom rendgenskom (RTG) snimku pluća ili skeneru (CT) pregledu grudnog koša, a simptoma često uopšte nema. Simptomi poput upornog kašlja, promena karaktera hroničnog kašlja, iskašljavanja sukrvičavog ili krvavog ispljuvka, bola u grudima pri kašljanju ili dubokom disanju, otežanog disanja, upale pluća koja ne prolazi posle terapije ili upale pluća koje se ponavljaju na istom mestu, gubitka apetita i telesne težine javljaju kada je bolest već uznapredovala.

Prema tipu ćelija, rak pluća (karcinom bronha) deli se na sitnoćelijski karcinom pluća (mikrocelularni, SCLC) i nesitnoćelijski karcinom (nemikrocelularni, NSCLC).

Nesitnoćelijski karcinom pluća čini približno 80 odsto svih slučajeva raka pluća. U tu grupu ubrajamo adenokarcinom, planocelularni karcinom i krupnoćelijski karcinom pluća. Preostalih 20 odsto slučajeva čini sitnoćelijski karcinom pluća. Veoma je važno odrediti o kom tipu karcinoma pluća se radi, jer se nesitnoćelijski i sitnoćelijski karcinom pluća leče na različiti način.

UZROCI I FAKTORI RIZIKA

Pušenje: u najvećem broju slučajeva glavni i najpoznatiji faktor rizika u nastajanju raka pluća je pušenje. Rizik od raka pluća raste sa brojem popušenih cigareta i dužinom pušačkog staža, naročito ako čovek počne da puši kao mlad.

Životna sredina (aerozagađenje): takođe ima značajnu ulogu u nastanku raka pluća, što je povezano sa stalnom tendencijom porasta organskih i neorganskih materija u atmosferi.

Neka zanimanja nose povećan rizik za nastajanje malignih oboljenja u plućima (karcinoma pluća).

Genetska predispozicija (nasledna sklonost)

SIMPTOMI

 • Uporan kašalj ili promena karaktera hroničnog kašlja
 • Iskašljavanje sukrvičavog ili krvavog ispljuvka
 • Bol u grudima pri kašljanju ili dubokom disanju
 • Otežano disanje
 • Upala pluća koja ne prolazi posle terapije ili upale pluća koje se ponavljaju na istom mestu
 • Gubitak apetita i telesne težine

DIJAGNOSTIKA

 • Laboratorijske analize krvi
 • Tumor markeri (CYFRA)
 • Citološki pregled sputuma
 • Rendgen (Rtg) pluća
 • Bronhoskopija
 • VATS biopsija pluća
 • Iglena biopsija pluća
 • Skener (CT) grudnog koša
 • Magnetna rezonanca (MR) kostiju, mozga, medijastinuma
 • Spirometrija

LEČENJE

 • Operacija
 • Hemioterapija
 • Biološka terapija (monoklonska antitela)
 • Zračenje (radioterapija)

Koji lekari vam trebaju

 • Pulmolog
 • Onkolog
 • Grudni hirurg
 • Radioterapeut