Opšta medicina

Usluge

BEL MEDIC Opšta medicina

Mira Kiš Veljković
specijalista opšte medicine
Prim. dr Mira Kiš Veljković
Bojana Bulić
lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine
Dr Bojana Bulić
Mirjana Babić
lekar opšte medicine
Dr Mirjana Babić
Monika Delon
lekar opšte medicine, specijalizant ginekologije
Dr Monika Delon
Ana Blagojević
lekar opšte medicine, specijalizant anesteziologije
Dr Ana Blagojević
Vladimir Stefanović
specijalizant onkologije
dr Vladimir Stefanović
lekar opšte medicine
Dr Tamara Popović
lekar opšte medicine
Dr Dalibor Petrović
lekar opšte medicine
Dr Nemanja Šaranović
Gorana Stevanović
lekar opšte medicine
Dr Gorana Stevanović
Tea Sarčevski Jovanović
lekar opšte medicine
Dr Tea Sarčevski Jovanović
Nataša Todosić
lekar opšte medicine
Dr Nataša Todosić
Boris Šestakov
lekar opšte medicine
Dr Boris Šestakov
lekar opšte medicine
Dr Ivana Mirković
Milica Ostojić
lekar opšte medicine
Dr Milica Ostojić
Gordana Srejić
lekar opšte medicine
Dr Gordana Srejić
Stefan Sofronijevic
lekar opšte medicine
Dr Stefan Sofronijevic
Emilija Jovanović
Lekar opšte prakse
Dr Emilija Jovanović
Milica Pipović
Lekar opšte prakse
Dr Milica Pipović
Viktor Ognjenović
lekar opšte medicine
Dr Viktor Ognjenović
lekar opšte medicine
Dr Dragana Nedeljković
Svetlana Marković Klipa
specijalista urgentne medicine
Dr Svetlana Marković Klipa
specijalista urgentne medicine
Dr Vasilj Žmiko
Silvija Vukić
specijalista opšte medicine
Dr Silvija Vukić
lekar opšte medicine
Dr Vesna Banašević Dinić
lekar opšte medicine
Dr Nikola Tanasijević
Aleksandra Pantić
lekar opšte medicine
Dr Aleksandra Pantić
Stefan Tubin
Lekar opšte prakse
Dr Stefan Tubin
Lekar opšte prakse
Dr Igor Mačkić
Lekar opšte prakse
Dr Dina Stojić
lekar opšte medicine, specijalizant radiologije
Dr Nina Mihajlović
lekar opšte medicine
Dr Branka Toljić
lekar opšte medicine
Dr Ivana Vuković
lekar opšte medicine
Dr Milica Tanić
lekar opšte medicine
Dr Tamara Tomić
Nikola Zejak
lekar opšte medicine
Dr Nikola Zejak
lekar opšte medicine
Dr Aleksandra Tabakov
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!