Kronova bolest

Kronova bolest jehronična zapaljenska (inflamatorna) bolest creva, koja zahvataceo digestivni trakt, „od usta do anusa”.

Za Kronovu bolest karakteristični suprolivi (dijareje) koji traju duže od 6 nedelja, sveža krv u stolici, lažni nagoni na pražnjenje creva, bolovi ili grčevi u trbuhu, osećaj nepotpunog pražnjenja creva, zatvor (opstipaciju), afte u ustima.

Ukoliko su navedene tegobe praćenei nespecifičnim simptomima kao što su povišena temperatura, gubitak apetita, gubitak u težini, zamor, noćno znojenje i gubitak menstrualnog ciklusa – obavezno se javite gastroenterologu.

Crevo zahvaćeno Kronovom bolešću ima na preskok zdrave i obolele delove,a delovizahvaćeni zapaljenjem zahvataju celu debljinu creva.

Kronova bolest ima faze stabilizacije (remisija) i aktivacije bolesti (relaps), kada dolazi dopogoršavanja simptoma.

Cilj lečenja jepostizanje što dužih perioda remisije. Kod obolelih od Kronove bolesti mogu se javiti i artritis (upala zglobova), iritis (upala dužice), eritema nodozum i druge autoimune bolesti.

Simptomi Kronove bolesti gotovo su identični kao kod ulceroznog kolitisa, tako da kod oko 10 odsto i dalje nije moguće razlikovati o kojoj tačno zapaljenskoj bolesti creva je reč.

Kronova bolest najčešće se javlja kod mladih muškaraca ili žena starosti od 15 do 35 godina.Tačan uzrok Kronove bolesti i dalje je nepoznat. Zna se da određeni tip ishrane i stres mogu isprovocirati pojavu Kronove bolesti, ali to nisu uzroci ove bolesti.

Dr. Burrill B. Kron je zajedno sa svojim kolegama 1932. godine prvi put opisao zapaljensku bolest creva koja se po njemu i zove Kronova bolest.

SIMPTOMI

Koji će se simptomi pojaviti i u kom intenzitetu, često je individualno. Evo nekoliko najčešćih simptoma udruženih sa pojavom Kronove bolesti:

 • Proliv (dijareja) – duže od 6 nedelja
 • Sveža krv u stolici
 • Lažni nagon na pražnjenje creva
 • Bol ili grčevi u trbuhu
 • Osećaj nepotpunog pražnjenja creva
 • Zatvor (opstipacija)
 • Afte u ustima

Netipični simptomi:

 • Povišena temperatura
 • Gubitak apetita
 • Gubitak u težini
 • Zamor
 • Noćno znojenje
 • Gubitak menstrualnog ciklusa

UZROCI I FAKTORI RIZIKA

 • Genetika (oko 20 odsto obolelih ima srodnike prvog reda obolele od Kronove bolesti)
 • Faktori životne sredine (ishrana, dojenje… )
 • Pušenje
 • Autoimuna bolest

DIJAGNOSTIKA

 • Laboratorijske analize krvi, SE (sedimentacija) i CRP (C reaktivni protein), AST, ALT, ukupni bilirubin, direktni bilrubin, alkalna fosfataza, gamaGT
 • Pregled urina
 • Koprokultura (Yersinia, Clostridium, Campylobacter)
 • Fekal kalprotektin
 • Kolonoskopija (ileokolonoskopija)
 • Biopsija creva i PH analiza
 • Rendgen creva barijumom (Rtg pregled creva)
 • Skener (CT enterografija)
 • Magnetna rezonanca (MR enterografija)
 • Skener abdomena i male karlice(CT abdomena i male karlice)
 • Magnetna rezonanca abdomena i male karlice(MR abdomena i male karlice)
 • Gastroskopija
 • Laparoskopska eksploracija

LEČENJE

 • Antiinflamatorni lekovi:
 • - aminosalicilati (Sulfasalazin i Mesalazin)
 • - kortikosteroidi (Prednizolon, Metilprednizolon, Hidrokortizon)
 • - imunomodulatori (Ciklosporin i Azatioprin)
 • - biološka terapija (monoklonska antitela - Infliksimab i Adalimumab)
 • - antibiotici (u slučaju formiranja apscesa ili nastanka infekcije)
 • Operacija (hirurško lečenje potrebn je u slučaju nastanka komplikacija ili nemogućnosti stabilizacije bolesti lekovima)
 • Dijeta
 • - manji unos hrane bogate vlaknima zbog otežanog varenja ovih namirnica
 • - nadoknada folata, Fe, Ca i vitamina B12  suplementima

Koji lekari su vam potrebni

 • Gastroenterolog
 • Abdominalni hirurg
 • Proktolog
 • Reumatolog

Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!