Gastroenterologija

Internisti - gastroenterolozi specijalisti su za funkcionalne i organske poremećaje sistema organa za varenje. Uz kompletnu laboratorijsku dijagnostiku, timu naših gastroenterologa na raspolaganju su i ultrazvučna i endoskopska dijagnostika (gastroskopija, MSCT kolonografija)...

Usluge

BEL MEDIC Gastroenterologija

Milenko Uglješić
internista gastroenterolog
Prof. dr Milenko Uglješić
Radmila Ješić
internista gastroenterolog - hepatolog
Prof. dr Radmila Ješić
Aleksandra Pavlović Marković
internista gastroenterolog
Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković
Dragan Tomić
internista gastroenterolog
Prof. dr Dragan Tomić
Goran Janković
internista gastroenterolog
Prof. dr Goran Janković
Aleksandar Stanojević
Gastroenterolog
Dr Aleksandar Stanojević
Radoje Doder
internista gastroenterolog
Prof. dr Radoje Doder
Aleksandra Pavlović
internista gastroenterolog
Mr. sci. med. dr Aleksandra Pavlović
Tatjana Cvejić Pašić
internista gastroenterolog
Mr sci. med Tatjana Cvejić Pašić
Dragoslav Kandić
internista gastroenterolog
Prim. dr Dragoslav Kandić
Tamara Lukić
internista gastroenterolog - hepatolog
Mr sci. med. Tamara Lukić
internista gastroenterolog
Dr Saša Perić
internista gastroenterolog
Dr Gordana Kujović
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!