Gastroenterologija

Gastroentrologija se bavi dijagnostkovanjem, lečenjem bolesti i funkcionalnih poremećaja organa za varenje u koje spadaju: jednjak, želudac, tanko crevo, debelo crevo, žučna kesa, jetra, pankreas, slezina. Svi ovi organi obrađuju sve što pojedemo ili popijemo. Želudac dnevno proizvodi blizu 2 litra želudačne tj. hlorovodonične kiseline koja učestvuje u varenju. Međutim, najveći deo procesa varenja uz pomoć enzima obavlja se u tankom crevu gde se i apsorbuje preko 90% hranljivih sastojaka. Tanko crevo je dugačko oko 7 metara, a kod žena je dvadesetak centimerata duže nego kod muškaraca.

Među najčešće poremećaje sistema za varenje spadaju: gastroezofagealni refuks (GERD), dijareja (proliv), hronična opstipacija (zatvor), gastritis, čir na želucu, čir na dvanaestopalačnom crevu, sindrom nervoznih creva, celijakija, Kronova bolest, ulcerozni kolitis, bolesti jetre (hepatitisi, ciroza, masna jetra), bolesti žučnih puteva, kamen u žuči, pankreatitis.

Naučna istraživanja pokazuju da u svetu više od 40% odraslih ima neki funkcionalni poremećaj organa za varenje. Najviše je zatupljen gastroezofaealni refulks, od koga boluje sve više starijih od 40 godina. Mnogi samoinicijativno ili u konsultaciji sa farmaceutom uzimaju lekove, ne obraćaju se doktoru, pa je njihov broj teško proceniti. U Srbiji više od 10.000 ljudi boluje od zapaljenskih bolesti creva, od čega jedna polovina ima Kronovu bolest, a druga ulcerozni kolitis. 

U Acibadem Bel Medicu su Vam dostupni najsavremeniji načini dijagnostike i lečenja bolesti i funkcionalnih poremećaja organa za varenje. Pored kompletne laboratorijske dijagnostike koju Vam nudimo, na raspolaganju Vam je i tim naših gastroenterologa koji radi ultrazvučnu i endoskopsku dijagnostiku (gastroskopiju, MSCT kolonografiju).

Jedini u Srbiji koristimo dijagnostičko-terapeutsku ERCP metodu (endoskopsku retrogradnu holangio-pankreatografiju) za dijagnostiku i lečenje žučnih kanala, glavnog kanala pankreasa, uklanjanje kamenaca iz žučnih puteva i plasiranje stentova kod tumora žučnih i pankratičnih puteva.

Gastroenterolog tokom pregleda procenjuje da li je potrebna dopunska dijagnostika, a potom odlučuje o potrebnoj terapiji koju pacijent može dobiti ambulantno, ali i u bolničkim uslovima. Pacijent se brižljivo prati od prvog pregleda, tokom čitavog procesa lečenja, ali i  nakon izlaska iz bolnice – sve do potpunog opravka.

Sa svojim timom konsultanata i vrhunskih stručnjaka iz oblasti gastroenterologije Acibadem Bel Medic pruža sigurnost i da će Vaš gastroenterološki problem biti uspešno rešen.

Usluge

ACIBADEM BEL MEDIC Gastroenterologija

Milenko Uglješić
internista gastroenterolog
Prof. dr Milenko Uglješić
Radmila Ješić
internista gastroenterolog - hepatolog
Prof. dr Radmila Ješić
Aleksandra Pavlović Marković
internista gastroenterolog
Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković
Dragan Tomić
internista gastroenterolog
Prof. dr Dragan Tomić
Goran Janković
internista gastroenterolog
Prof. dr Goran Janković
Radoje Doder
internista gastroenterolog
Prof. dr Radoje Doder
Dragoslav Kandić
internista gastroenterolog
Prim. dr Dragoslav Kandić
Aleksandra Pavlović
internista gastroenterolog
Mr. sci. med. dr Aleksandra Pavlović
Lena Martinović
internista gastroenterolog
Mr. sci. med. dr Lena Martinović
Doc Dr Dragana Mijač
internista gastroenterolog
Doc Dr Dragana Mijač
Verica Zorić
internista gastroenterolog
Dr Verica Zorić
Selçuk Dişibeyaz
internista gastroenterolog
Prof. dr Selçuk Dişibeyaz