Pneumonija (upala pluća)

Upala pluća je akutno, najčešće infektivno zapaljenje plućnog parenhima (plućne maramice) koje zahvata alveolne prostore i prostor između alveola. Pneumoniju karakteriše povišena temperatura sa otežanim, plitkim i ubrzanim disanjem. Kada je upala pluća šire lokalizovana, govori se o bronhopneumoniji.

Upala pluća predstavlja najopasnije oboljenje respiratornog sistema i može biti uzrokovana različitim mikroorganizmima. Tipične upale pluća izazvane su bakterijama.

Atipične pneumonije uzrokuju bakterije Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, ali i respiratorni virus. One počinju sporije, sa blažim simptomima. Kašalj se obično zapaža nakon 3 do 4 dana, i uglavnom je suv i iritabilan, bez mogućnosti iskašljavanja. Zbog nekarakterističnih simptoma dijagnoza se postavlja kasnije nego u bakterijskim pneumonijama, često tek nakon rendgenskog snimanja pluća. Osim što daju drugačije simptome, atipične pneumonije zahtevaju drugačiji terapijski pristup u odnosu na bakterijske pneumonije.

Upala pluća javlja se u svim starosnim dobima. Često joj prethode različite respiratorne infekcije i grip.

Do oboljenja dolazi kada su odbrambeni mehanizmi respiratornog sistema poremećeni ili odbrambene snage organizma smanjene. Kao predisponirajući činioci često se navode rashlađenje organizma, upotreba alkohola, primena anestezije, infekcije gornjih disajnih puteva i hronični bronhitis.

U rizičnu grupu spadaju osobe starije od 65 godina kod kojih postepeno slabe mehanizmi odbrane od infekcija, osobe sa hroničnim bolestima (hronična opstruktivna bolest pluća, bolesti srca, bubrega i jetre, ateroskleroza, dijabetes, maligne bolesti), kao i ležeći i slabopokretni pacijenti.

Upala pluća je i danas čest uzrok smrtnosti, uprkos savremenoj antibiotskoj terapiji. Pneumonija odnosi 10 puta više života od svih ostalih zaraznih bolesti. U zemljama u razvoju sa niskim standardom i lošim uslovima života infekcije donjih disajnih puteva najčešći su uzrok umiranja.

SIMPTOMI

 • Kašalj (šlajm iskašljava više od polovine pacijenata)
 • nedostatak vazduha
 • bol u grudima (pleuralni bol)
 • povišena telesna temperatura
 • groznica
 • gubitak apetita
 • znojenje
 • drhtavica
 • slabost
 • bolovi u mišićima i zglobovima
 • glavobolja
 • herpes na usnama

Atipične pneumonije:

 • počinju sporije
 • temperatura raste postepeno i može biti izuzetno visoka, ali je retko praćena drhtavicom.
 • glavobolja
 • bol u mišićima i zglobovima
 • opšta slabost i umor
 • suv kašalj

UZROCI

 • bakterije
 • virusi
 • gljivice
 • protozoe
 • udisanje prašine, hemijskih supstanci, hrane ili povraćenog sadržaja.

DIJAGNOSTIKA

LEČENJE

 • Antibiotici
 • Antivirusni lekovi
 • Antipiretici
 • Lekovi za olakšanje iskašljavanja
 • Kiseonična terapija
 • Mirovanje
 • Pravovremena vakcinacija
 • Prestanak pušenja i izbegavanje zadimnjenih prostorija

Koji lekari su vam potrebni