Aritmija

Aritmija je naziv za nepravilan srčani ritam i predstavlja iregularnost frekfencije i redosled otkucaja srca.

Električni  impulsi za rad srca stvaraju se u posebnim ćelijama sprovodnog sistema  srca, u sinusnom čvoru, a odatle se sprovode ka pretkomorama i komorama  srca uzrokujući kontrakciju i relaksaciju mišića.

Kada  imamo problem sa stvaranjem i provođenjem električnih impulsa u srcu,  govorimo o srčanoj aritmiji. Srčana aritmija predstavlja, dakle,  odstupanje od normalnog srčanog ritma. Srce tada radi suviše sporo  (ispod 60 otkucaja u minuti, što se zove bradikardija), previše brzo  (preko 100 otkucaja u minuti, što se zove tahikardija) ili nepravilno  (ekstrasistolija, tahiaritmija ili bradiaritmija).

Većina ljudi  doživi povremeno i kratkotrajno bezopasnu aritmiju, koja izaziva  subjektivnu neprijatnost i zabrinutost. Uzrok tih aritmija ne postoji,  odnosno takve osobe nemaju organskih srčanih ili nesrčanih oboljenja,  već uzrok treba tražiti u npr. emocionalnom stresu, upotrebi nekih  lekova ili u lošim navikama (upotreba duvana, kofeina, alkohola ili  drugih psihoaktivnih supstanci…)

Sa druge strane, postoje aritmije  koje same po sebi mogu biti opasne i zahtevaju medicinski tretman ili  su pak pratilac drugih srčanih ili nesrčanih bolesti koje potencijalno  ugrožavaju bolesnika. Takve aritmije uglavnom su praćene dodatnim  simptomima kao što je osećaj kratkog daha ili gušenje, bol  u grudima  različitog karaktera,  poremećaji svesti uz prateću psihičku  uznemirenost pacijenta.

Postoji nekoliko vrsta aritmija, a to su:

 • Pretkomorske (atrijalne) ekstrasistole - preuranjeni otkucaji srca, česti i kod zdravih osoba, retko uzrokuju simptome
 • Trajna fibrilacija pretkomora - trajno brzi, nepravilni otkucaji pretkomora
 • Paroksizmalna fibrilacija pretkomora - brz i nepravilan (intermitentan ) pretkomorski ritam
 • Atrijalna ( pretkomorska) tahikardija - ubrzan, pravilan ritam pretkomora
 • Komorske (ventrikularne ) ekstrasistole - preuranjeni otkucaji, kontrakcije ventrikula (srčane komore)
 • Ventrikularna (komorska) tahikardija - od tri ili više uzastopnih komorskih otkucaja s frekvencijom iznad 120 otkucaja u minuti.
 • Fibrilacija komora (ventrikula) - brz i nepravilan komorski ritam.
 • Atrioventrikularni blok (AV blok) - srčani blok, prema intenzitetu razlikuju se I, II, III stepen.
 • Blok grane - delimičan ili potpun prekid električne sprovodljivosti kroz srčana vlakna (Hisov snop).

SIMPTOMI

Tahikardija (ubrzani puls):

 • lupanje srca
 • bubnjanje srca u grudima
 • neprijatan osećaj u grudima,
 • slabost
 • otežano disanje,
 • vrtoglavica 
 • znojenje

Bradikardija (usporen puls):

 • Umor
 • Otežano disanje
 • Vrtoglavica
 • Gubitak svesti

DIJAGNOSTIKA

LEČENJE

 • Farmakološka terapija lekovima iz grupe antiaritmika
 • Elektrokonverzija (Kardioverzija)
 • Plasiranje pejsmejkera i defibrilatora
 • Elektrofiziološke procedure: npr. Radiofrekfentna ablacija

KOMPLIKACIJE ARITMIJA

 • Tromboza leve pretkomore i šlog
 • Srčana slabost
 • Zastoj srca

KOJI SU VAM LEKARI POTREBNI?

 • Kardiolog
 • Kardiohirurg