Miokarditis

Miokarditis je zapaljenje miokarda (srednjeg sloja zida srca). Kada dođe do miokarditisa, srce slabije pumpa krv zbog otoka i oštećenja mišićnih ćelija. Ovo oštećenje može biti izazvano virusima i toksinima ili da nastane kao autoimuni proces (ćelije imuniteta uništavaju sopstvene ćelije srca).

Miokarditis karakterišu bolovi u mišićima, umor, nedostatak energije, bezvoljnost i neraspoloženje. Ponekad, kada je uzročnik Coxackie B, izražene su stomačne tegobe kao što su grčevi u stomaku i dijareja (proliv). Kod miokarditisa izazvanog adenovirusima mogu se javiti i gušobolja i bolovi u zglobovima. U 20% slučajeva povišena je telesna temperatura. Osoba otežano diše i preznojava se. U slučaju proširenja zapaljenjskog procesa na srčanu kesu, nastaje  perikarditis Ova komplikacija se dešava kod jedne trećine obolelih od miokarditisa i tada se javljaju jaki bolovi i probadanje  u grudima čak i u gornjem delu stomaka koje preseca dah.

Ukoliko dođe do gubitka svesti (sinkopa), prognoza je veoma ozbiljna i može doći do naprasne smrti. Kod nekih bolesnika zapaljenjski proces postaje hroničan, a tok bolesti se nastavlja proširenjem srčanih šupljina, nastaje - dilatativna kardiomiopatija.

SIMPTOMI

 • Bolovi u mišićima i zglobovima
 • Bol i probadanje u grudima
 • Umor i nedostatak energije za svakodnevne aktivnosti    
 • Osećaj vrućine i preznojavanje
 • Lupanje i preskakanje srca
 • Gubitak svesti
 • Otežano disanje i gušenje

UZROCI

1. Infektivni uzročnici:

 • Virusi: enterovirusi (Coxackie B) u više od 50% slučajeva,  adenovirusi, parvovirus B19, humani herpes virus 6, influenza virus, echovirusi, herpes simplex virus, varicella-zoster virus, hepatitis, Epstein-Barr virus i cytomegalovirus
 • Bakterije: difterija, streptokok, stafilokok, brucela, salmonela, bakterija lajmske bolesti koju prenose krpelji
 • Paraziti: trihinela, toksoplazma

2. Toksični uzročnici:

 • Neki lekovi mogu uzrokovati hipersenzitivnu reakciju: clozapine, penicillin, ampicillin, hydrochlorothiazide, methyldopa i sulfonamidi
 • Drugi lekovi i supstance mogu uništavati ćelije srca: lithium, doxorubicin, kokain, kateholamini, acetaminophen
 • Toksini: olovo, arsenik, ugljen-monoksid
 • Otrovi nekih pauka, škorpija, osa
 • Zračna terapija

3. Imunološke bolesti:

 • Sistemski lupus, reumatoidni artritis, dermatomiozitis, skleroderma, sarkoidoza, gigantocelularni arteritis.

DIJAGNOSTIKA

 • Laboratorijske analize: troponin (povišen u trećini slučajeva), leukociti (povišeni u četvrtini slučajeva), sedimentacija (može biti povišena), antisrčana antitela se ponekad nalaze u imunološki uzrokovanim miokarditisima
 • RTG srca i pluća: srčana silueta je obično je normalna, osim kad postoji perikarditis ili zastoj na plućima (edem pluća) zbog srčane slabosti. Nekad se nalazi i izliv u plućnoj maramici
 • Ehokardiografija: smanjenje sistolne i dijastolne funkcije leve komore, regionalno ili difuzno smanjenje pokretljivosti zidova srca, eventualno prisustvo tečnosti u srčanoj kesi ili ponekad prisustvo ugruška u levoj komori
 • Magnetna rezonanca (NMR): vide se područja zapaljenjskog procesa u  srčanom mišiću
 • EKG: može ukazati  na poremećaj ritma i srčani blok
 • Izolacija virusa iz krvi
 • Kateterizacija srca i endomiokardna biopsija (kateterom se ulazi preko vene do srca i uzima se uzorak srčanog tkiva koji se šalje u patohistološku laboratoriju)

LEČENJE

 • Mirovanje
 • Lekovi koji smanjuju zapaljenski proces i otok kao i bolove: nesteroidni antiinflamatorni lekovi (ibuprofen), a ako je potrebno i neki jači lekovi za bolove. Kortikosteroidi se daju ako bolest ne reaguje na antireumatike ili ako se često ponavlja. Ako je u pitanju bakterijska infekcija, leči se antibioticima.
 • Hospitalizacija radi EKG monitoringa s obzirom da mogu nastati ozbiljne aritmije

Koji lekari su vam potrebni