Perikarditis

Perikarditis je zapaljenski proces koji podrazumeva otok i iritaciju srčane maramice (perikarda), sa većim ili manjim izlivom tečnosti unutar srčane kese (tamponada). Osoba otežano diše, oseća slabost, umor za koji ne zna razlog i snažan, probadajuć bol. Pritisak i bol u grudima  se pojačavaju prilikom ležanja i kašljanja, a smanjuju se tokom sedenja i naginjanja unapred. Bol se obično  širi u levo rame i leđa. Bolesnici ga opisuju  kao oštar ili tup, u vidu pečenja, žarenja ili jakog pritiska u grudima ili u gornjoj polovini stomaka

SIMPTOMI

 • Bol u grudima i/ili trbuhu
 • Otežano disanje, najčešće, udruženo sa naglim nagomilavanjem tečnosti u perikardnoj kesi (tamponadom)
 • Povišena telesna temperatura  
 • Slabost, umor
 • Otok nogu

UZROCI

 • Infektivni: virusi (coxackie B i echovirusi, adenovirusi, herpes virusi, citomegalivirus, virus influenze ), bakterije (streptokoke, stafilokoke, pneumokoke, proteus, ešerihija koli, pseudomonas), uzročnik lajmske bolesti (prenose ga krpelji), bacil tuberkuloze
 • Inflamatorni poremećaji, tzv. sistemske bolesti: reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus, skleroderma (može sa izlivom ili konstriktivnim perikarditisom), reumatska groznica, sarkoidoza itd.
 • Metabolički poremećaji: bubrežna slabost, smanjenja funkcija štitaste žlezde, holesterolski perikarditis (zbog povišenog nivoa holesterola), nizak nivo albumina u krvi.
 • Infarkt srca: Nakon infarkta srca koji je zahvatio ceo srčani zid, obično se pojavi perikarditis drugog ili trećeg dana. Nastaje zbog iritacije perikarda oštećenim delom srčanog mišića.
 • Aortna disekcija (raslojavanje zida aorte)
 • Povreda grudnog koša
 • Hirurške procedure
 • Tumori (Kanceri)
 • Lekovi (penicillin, doxorubicin, cyclophosphymid, procainamid, methyldopa, hydralazin, reserpine). Perikarditis nastaje zbog hipersenzitivne reakcije na lek.
 • Radioterapija velikim dozama preko 4.000 rada.

DIJAGNOSTIKA

 • Laboratorijske analize: kod akutnog perikarditisa često su povišeni leukociti, C-reaktivni protein; proverava se kreatinin radi procene funkcije bubrega, rade se analize srčanih enzima radi razlikovanja od infarkta srca; analize na viruse i  bakterije; proteini u krvi; zatim testiranje na tuberkulozu; antistreptolizinski titar; reumatski faktor; antinuklearna antitela; procena funkcije štitaste žlezde.
 • EKG
 • RTG srca i pluća: pokazuje uvećanu srčanu siluetu, ako se nakupilo puno tečnosti u perikardu. Ako je prisutna manja količina izliva, RTG je normalan.
 • Ehokardiografija: pokazuje pokretljivost srčanih zidova, veličinu srčanih šupljina i količinu tečnosti u srčanoj kesi.
 • Skener (CT)
 • Magnetna rezonanca (NMR)

LEČENJE

 • Mirovanje
 • Lekovi: koriste se lekovi koji smanjuju zapaljenski proces i otok kao i bolove: nesteroidni antiinflamatorni lekovi (ibuprofen), ako je potrebno i neki jači lekovi za bolove, i antibiotici, ako je u pitanju bakterijska infekcija,
 • Kortikosteroidi: daju se ako bolest ne reaguje na antireumatike ili ako se često ponavlja.
 • Perikardiocenteza: ponekad je potrebna perikardiocenteza, punkcija perikarda i evakuacija tečnosti. Postavlja se kateter u perikardnu kesu radi postepene drenaže tečnosti iz nje.
 • Resekcija perikarda: isecanje dela perikarda
 • Perikardiektomija: hirurška procedura pri kojoj se resecira spoljni sloj perikada. Vrši se kod konstriktivnog perikarditisa koji remeti normalan srcani rad.

Koji lekari su van potrebni

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!