Perikarditis

Perikarditis je zapaljenski proces koji podrazumeva otok i iritaciju srčane maramice (perikarda), sa većim ili manjim izlivom tečnosti unutar srčane kese (tamponada). Osoba otežano diše, oseća slabost, umor za koji ne zna razlog i snažan, probadajuć bol. Pritisak i bol u grudima  se pojačavaju prilikom ležanja i kašljanja, a smanjuju se tokom sedenja i naginjanja unapred. Bol se obično  širi u levo rame i leđa. Bolesnici ga opisuju  kao oštar ili tup, u vidu pečenja, žarenja ili jakog pritiska u grudima ili u gornjoj polovini stomaka

SIMPTOMI

 • Bol u grudima i/ili trbuhu
 • Otežano disanje, najčešće, udruženo sa naglim nagomilavanjem tečnosti u perikardnoj kesi (tamponadom)
 • Povišena telesna temperatura  
 • Slabost, umor
 • Otok nogu

UZROCI

 • Infektivni: virusi (coxackie B i echovirusi, adenovirusi, herpes virusi, citomegalivirus, virus influenze ), bakterije (streptokoke, stafilokoke, pneumokoke, proteus, ešerihija koli, pseudomonas), uzročnik lajmske bolesti (prenose ga krpelji), bacil tuberkuloze
 • Inflamatorni poremećaji, tzv. sistemske bolesti: reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus, skleroderma (može sa izlivom ili konstriktivnim perikarditisom), reumatska groznica, sarkoidoza itd.
 • Metabolički poremećaji: bubrežna slabost, smanjenja funkcija štitaste žlezde, holesterolski perikarditis (zbog povišenog nivoa holesterola), nizak nivo albumina u krvi.
 • Infarkt srca: Nakon infarkta srca koji je zahvatio ceo srčani zid, obično se pojavi perikarditis drugog ili trećeg dana. Nastaje zbog iritacije perikarda oštećenim delom srčanog mišića.
 • Aortna disekcija (raslojavanje zida aorte)
 • Povreda grudnog koša
 • Hirurške procedure
 • Tumori (Kanceri)
 • Lekovi (penicillin, doxorubicin, cyclophosphymid, procainamid, methyldopa, hydralazin, reserpine). Perikarditis nastaje zbog hipersenzitivne reakcije na lek.
 • Radioterapija velikim dozama preko 4.000 rada.

DIJAGNOSTIKA

 • Laboratorijske analize: kod akutnog perikarditisa često su povišeni leukociti, C-reaktivni protein; proverava se kreatinin radi procene funkcije bubrega, rade se analize srčanih enzima radi razlikovanja od infarkta srca; analize na viruse i  bakterije; proteini u krvi; zatim testiranje na tuberkulozu; antistreptolizinski titar; reumatski faktor; antinuklearna antitela; procena funkcije štitaste žlezde.
 • EKG
 • RTG srca i pluća: pokazuje uvećanu srčanu siluetu, ako se nakupilo puno tečnosti u perikardu. Ako je prisutna manja količina izliva, RTG je normalan.
 • Ehokardiografija: pokazuje pokretljivost srčanih zidova, veličinu srčanih šupljina i količinu tečnosti u srčanoj kesi.
 • Skener (CT)
 • Magnetna rezonanca (NMR)

LEČENJE

 • Mirovanje
 • Lekovi: koriste se lekovi koji smanjuju zapaljenski proces i otok kao i bolove: nesteroidni antiinflamatorni lekovi (ibuprofen), ako je potrebno i neki jači lekovi za bolove, i antibiotici, ako je u pitanju bakterijska infekcija,
 • Kortikosteroidi: daju se ako bolest ne reaguje na antireumatike ili ako se često ponavlja.
 • Perikardiocenteza: ponekad je potrebna perikardiocenteza, punkcija perikarda i evakuacija tečnosti. Postavlja se kateter u perikardnu kesu radi postepene drenaže tečnosti iz nje.
 • Resekcija perikarda: isecanje dela perikarda
 • Perikardiektomija: hirurška procedura pri kojoj se resecira spoljni sloj perikada. Vrši se kod konstriktivnog perikarditisa koji remeti normalan srcani rad.

Koji lekari su van potrebni