Perikardni izliv

Perikardni izliv nastaje prilikom nakupljanja viška tečnosti u srčanoj maramici tj perikardu (kesa koja okružuje srce).

Perikard  ima dva sloja. Prostor između ta dva sloja obično sadrži malu količinu  tečnosti. Ali, ako dođe do povrede ili infekcije perikarda, uplala koja  iz toga nastaje može da prouzrokuje nakupljanje viška tečnosti. Tečnost  se može nakupi oko srca i kada nema upale, kao što je krvarenje  kodtraumatskih povreda grudnog koša.

Perikardni izliv stvara  pritisak na srce i tako utiče na rad srca. Ako se ne leči, može dovesti  do zastoja rada srca ili do smrti.

Simptomi

Možete  da imate značajni perikardni izliv, a da nemate nikakve znake niti  simptome, posebno ako se količina tečnosti sporo povećava.  

Ukoliko se pojave simptomi perikardnog izliva, oni mogu biti:

 • Otežano disanje ili osećaj nedostatka vazduha (dispnea)
 • Otežano disanje u ležećem pložaju (ortopnea)
 • Bol u grudima, obično iza grudne kosti ili sa leve strane grudnog koša
 • Osećaj pritiska u grudima 
 • Otečenost nogu ili trbuha

Kada se treba obratiti lekaru

Pozovite  hitnu pomoć ako osećate bol u grudima koji traje duže od nekoliko  minuta, ako Vam je disanje otežano i bolno, ili ako ste izgubili svest  bez očiglednog razloga.

Obratite se lekaru ako Vam je otežano disanje.

Uzroci

Do  perikardnog izliva može doći zbog upale perikarda (perikarditisa) kao  reakcije na neko oboljenje ili povredu. Perikardni izliv može da nastane  i kada dođe do zastoja u kretanju perikardne tečnosti ili kada se krvne  ćelije nakupe u perikardu, kao što je slučaj kod traumatske povrede  grudnog koša.

Nekada se uzrok ne može da se odredi (idiopatski perikarditis).

U uzroke perikardnog izliva spadaju:

 • Upala perikarda nakon operacije srca ili srčanog napada
 • Autoimune bolesti kao što su reumatoidni artritis ili lupus
 • Širenje  karcinoma (metastaze), naročito raka pluća, raka dojke, melanoma,  leukemije, ne-Hočkinovog linfoma i Hočkinsovog sindroma
 • Rak srčane maramice 
 • Radiološka terapija karcinoma ako je srce bilo u polju radiacije
 • Hematološko lečenje karcinoma, uključujući doksorubicin (Doxil) i ciklofosfamid
 • Toksične izlučevine u srcu zbog prestanka rada bubrega (uremije)
 • Smanjen rada štitne žlezde (hipotireoza) 
 • Virusne, bakterijaske, gljivične infekcije i paraziti
 • Trauma ili ubodna rana blizu srca nakon operacije na otvorenom srcu 
 • Neki  lekovi koji se izdaju na recept, kao što su lekovi za povišen krvni  pritisak; lekovi protiv tuberkuloze; lekovi protiv epilepsije

Komplikacije

U  zavisnosti od toga koliko brzo dolazi do perikardnog izliva, srčana  maramica može da se rastegne do izvesne mere da bi primila višak  tečnosti. Međutim, previše tečnosti tera srčanu maramicu da pritisne  srce, usled čega se srčane komore ne pune u potpunosti. 

Ovo  stanje, zvano temponada srca, dovodi do slabog protoka krvi i nedostatka  kiseonika u organizmu. Temponada srca je opasna po život, pa je  neophodno hitno zbrinjavanje.

Dijagnostifikovanje

Vaš  lekar će Vas pregledati i poslušaće Vam srce stetoskopom. Ukoliko imate  znake i simptome perikardnog izliva, uradiće se niz analiza krvi i  pregleda ultrazvukom i drugim radiloškim metodama da bi se potvrdila  dijagnoza, prepoznali mogući uzroci i odredila terapija.

Nekada se perikardni izliv otkrije kada se rade laboratorijske analize zbog nečeg drugog.

 • Laboratorijske analize: kod akutnog perikarditisa često su povišeni leukociti, C-reaktivni protein; proverava se kreatinin radi procene funkcije bubrega, rade se analize srčanih enzima radi razlikovanja od infarkta srca; analize na viruse i  bakterije; proteini u krvi; zatim testiranje na tuberkulozu; antistreptolizinski titar; reumatski faktor; antinuklearna antitela; procena funkcije štitaste žlezde.
 • EKG
 • RTG srca i pluća: pokazuje uvećanu srčanu siluetu, ako se nakupilo puno tečnosti u perikardu. Ako je prisutna manja količina izliva, RTG je normalan.
 • Ehokardiografija: pokazuje pokretljivost srčanih zidova, veličinu srčanih šupljina i količinu tečnosti u srčanoj kesi.
 • Skener (CT)
 • Magnetna rezonanca (NMR)