Opšta hirurgija

U Bel Medicu se rade sve operacije iz oblasti opšte hirurgije, grane koja se pretežno bavi operacijama organa trbušne duplje.

Podjednako su zastupljene laparoskopske i klasične hirurške intervencije, a za pristup se opredulje hirurg u najboljem interesu pacijenta.

Posedujemo najsavremeniju opremu i instrumente za minimalno-invazuvnu i klasičnu hirurgiju. 

Pacijent u Bel Medicu može da uradi kompletnu preoperativnu pripremu, svu potrebnu dijagnostiku, kao i pregled anesteziologa radi odobrenja operacije. Na taj način dobija kompletnu uslugu na jednom mestu, u najkraćem mogućem roku. O njemu brine interdisiplinarni tim vrhunskih lekara i hirurga.

Kompletno možemo zbrinuti pacijente kojima su potrebne sledeće hirurške intervencije iz domena opšte hirurgije:

Hirurgija slabosti prednjeg trbušnog zida

 • Ingvinalne kile
 • Kile prednjeg trbušnog zida
 • Abdominoplastika

Resekcije

 • Resekcija tankog creva
 • Resekcija debelog creva (desna i leva hemikolektomija, parcijalna resekcija creva, resekcija sigme po Hartmannu, subtotalna i totalna kolektomija, prednja visoka i prednja niska resekcija rektuma i totalna abdominoperinalna amputacija rektuma po Milesu)
 • Forimranje ileostoma, kolostoma, gastrostoma
 • Okluzija ileostoma i kolostoma sa formiranjem anastomoza (uspostavljanje kontinuiteta digestivnog trakta)
 • Resekcija želuca (po tipu Billroth I, Billroth II, subtotalna resekcija želuca sa rekonstrukcijom po Roux en Y ili po Brownu, totalna resekcija želuca sa oesophago-jejuno anastomozom
 • Splenektomija (hirurško odstranjivanje slezine)

Hepatobilijarna hirurgija

 • operacija žučne kesice
 • biliodigestivna anastomoza (hepatiko-jejuno anastomoza, holedoho-duodeno anastomoza)
 • holedohotomija sa T-drenažom
 • operacija po Whippleu
 • resekcija jetre (segmentektomija, lobektomija, atipične resekcije jetre, biopsije jetre)
 • resekcija pankreasa (resekcija glave, tela ili repa pankreasa)

Dijagnostičko-terapijske invazvne procedure

 • pleuralna punkcija 
 • abdominalna punkcija
 • torakalna drenaža
 • laparokopske biopsije u abdomenu

Usluge

BEL MEDIC Opšta hirurgija

Đorđe Bajec
opšti hirurg
Prof. dr sci. med. Đorđe Bajec
Miroslav Granić
onkohirurg
Prof. dr Miroslav Granić
Božina Radević
opšti i vaskularni hirurg
Prof. dr Božina Radević
Momčilo Inić
onkohirurg
Prof. dr Momčilo Inić
Darko Mirković
opšti hirurg
Prof. dr Darko Mirković
Vojin Mihailović
opšti hirurg
Dr Vojin Mihailović
Radoš Đinović
urogenitalni rekonstruktivni hirurg
Dr Radoš Đinović
Maja Pavlov
opšti hirurg
Doc. dr Maja Pavlov
Dejan Radenković
opšti hirurg
Prof. dr Dejan Radenković
Dejan Nikolić
onkohirurg
Prof. dr Dejan Nikolić
Dejan Jovanović
opšti hirurg - proktolog
Dr Dejan Jovanović
Predrag Radovanović
onkološki hirurg
Dr Predrag Radovanović
opšti hirurg
Doc. dr Slobodan Mićović
Vladimir Dugalić
opšti hirurg
Doc. dr Vladimir Dugalić
Igor Spurnić
opšti hirurg
Ass. dr Igor Spurnić
Marko Buta
onkohirurg
Ass. dr sci. med. Marko Buta
Petar Vukićević
opšti i kardiohirurg
Ass. dr Petar Vukićević
Saša Borović
opšti hirurg
Asist. dr sci. med. Saša Borović
specijalista opšte hirurgije - kardiohirug
Ass. dr sci. med. Petar Vuković
Miroslav Cvetanović
opšti hirurg
Dr Miroslav Cvetanović
Rastko Živić
opšti hirurg
Dr sci. med. Rastko Živić
Marko Todorović
subspecijalista vaskularne hirurgije
Dr Marko Todorović
Slavenko Ostojić
opšti hirurg
Dr sci. med. Slavenko Ostojić
Miloš Bracanović
opšti hirurg
Dr Miloš Bracanović
opšti hirurg
Dr Miroslav Mitrović
Saša Dragović
opšti hirurg
Dr Saša Dragović
opšti hirurg
Dr Marko Kenić
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!