Hirurgija | Opšta hirurgija

U Bel Medicu se rade sve operacije iz oblasti opšte hirurgije, grane koja se pretežno bavi operacijama organa trbušne duplje.

Podjednako su zastupljene laparoskopske i klasične hirurške intervencije, a za pristup se opredulje hirurg u najboljem interesu pacijenta.

Posedujemo najsavremeniju opremu i instrumente za minimalno-invazuvnu i klasičnu hirurgiju. 

Pacijent u Bel Medicu može da uradi kompletnu preoperativnu pripremu, svu potrebnu dijagnostiku, kao i pregled anesteziologa radi odobrenja operacije. Na taj način dobija kompletnu uslugu na jednom mestu, u najkraćem mogućem roku. O njemu brine interdisiplinarni tim vrhunskih lekara i hirurga.

Kompletno možemo zbrinuti pacijente kojima su potrebne sledeće hirurške intervencije iz domena opšte hirurgije:

Hirurgija slabosti prednjeg trbušnog zida

 • Ingvinalne kile
 • Kile prednjeg trbušnog zida
 • Abdominoplastika

Resekcije

 • Resekcija tankog creva
 • Resekcija debelog creva (desna i leva hemikolektomija, parcijalna resekcija creva, resekcija sigme po Hartmannu, subtotalna i totalna kolektomija, prednja visoka i prednja niska resekcija rektuma i totalna abdominoperinalna amputacija rektuma po Milesu)
 • Forimranje ileostoma, kolostoma, gastrostoma
 • Okluzija ileostoma i kolostoma sa formiranjem anastomoza (uspostavljanje kontinuiteta digestivnog trakta)
 • Resekcija želuca (po tipu Billroth I, Billroth II, subtotalna resekcija želuca sa rekonstrukcijom po Roux en Y ili po Brownu, totalna resekcija želuca sa oesophago-jejuno anastomozom
 • Splenektomija (hirurško odstranjivanje slezine)

Hepatobilijarna hirurgija

 • operacija žučne kesice
 • biliodigestivna anastomoza (hepatiko-jejuno anastomoza, holedoho-duodeno anastomoza)
 • holedohotomija sa T-drenažom
 • operacija po Whippleu
 • resekcija jetre (segmentektomija, lobektomija, atipične resekcije jetre, biopsije jetre)
 • resekcija pankreasa (resekcija glave, tela ili repa pankreasa)

Dijagnostičko-terapijske invazvne procedure

 • pleuralna punkcija 
 • abdominalna punkcija
 • torakalna drenaža
 • laparokopske biopsije u abdomenu

BEL MEDIC Opšta hirurgija


doctors/59da50326000a.jpg

opšti hirurg

Prof. dr sci. med. Đorđe Bajecdoctors/5aa645cd59acd.jpg

onkohirurg

Prof. dr Miroslav Granićdoctors/59da50084551f.jpg

opšti i vaskularni hirurg

Prof. dr Božina Radevićdoctors/5dd40539d1ed0.jpg

onkohirurg

Prof. dr Dejan Nikolićdoctors/59da50a7881ea.jpg

onkohirurg

Prof. dr Momčilo Inićdoctors/5d831ff71946e.jpg

opšti hirurg

Prof. dr Darko Mirkovićdoctors/5d836de43fe2c.jpg

opšti hirurg

Doc. dr Maja Pavlovdoctors/59ef1ca6679be.jpg

onkološki hirurg

Dr Predrag Radovanovićdoctors/59ef1f18913de.jpg

opšti hirurg

Dr Vojin Mihailovićdoctors/5d832324ac759.jpg

opšti hirurg

Prof. dr Dejan Radenković
opšti hirurg

Prim. dr Goran Ivićdoctors/59fda7f9c32cf.jpg

opšti hirurg

Dr Predrag Savićdoctors/59da4ccac19d0.jpg

opšti hirurg

Doc. dr Vladimir Dugalićdoctors/59d79dc430e61.jpg

opšti hirurg - proktolog

Mr sci. dr Dejan Jovanovićdoctors/59da4849461ea.jpg

opšti hirurg

Dr sci. med. Slavenko Ostojićdoctors/59d7973bdc0df.jpg

opšti hirurg

Dr Miroslav Cvetanovićdoctors/59da47ffecf20.jpg

opšti hirurg

Dr sci. med. Rastko Živić
opšti, vaskularni i kardiohirurg

Prof. dr Dušan Velimirovićdoctors/5d13269c8387e.jpg

opšti hirurg

Ass. dr Igor Spurnićdoctors/5cc1d155d61ee.jpg

onkohirurg

Ass. dr sci. med. Marko Butadoctors/59d794b906aec.jpg

opšti i kardiohirurg

Ass. dr Petar Vukićevićdoctors/59fda8616ea3b.jpg

opšti hirurg

Dr Saša Dragović
opšti hirurg

Dr Miroslav Mitrović
specijalista opšte hirurgije - kardiohirug

Ass. dr sci. med. Petar Vukovićdoctors/5d83b427e5b14.jpg

subspecijalista vaskularne hirurgije

Dr Marko Todorovićdoctors/5aa6a2f2640b8.jpg

opšti hirurg

Asist. dr sci. med. Saša Barovićdoctors/5d838facae606.jpg

opšti hirurg

Dr Miloš BracanovićCopyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!