Ginekologija

  • Kao grana medicine, ginekologija se bavi proučavanjem ženskog reproduktivnog sistema.
  • Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom, te proučava i prati promene u ženskom telu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda.
  • Tim stručnjaka klinike Bel Medic vam pruža sve vrste pregleda kod ginekologa, kako godišnjih, tako i Papanicolaou testa, pomoć i savete pri izboru kontraceptivnih sredstva i minimalno invanzivne ginekološke hirurgije.

Usluge

BEL MEDIC Ginekologija

Vladimir Vajs
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Vladimir Vajs
Ljiljana Mirković
specijalista ginekologije i akušerstva
Prof. dr Ljiljana Mirković
Luka Anđelić
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Luka Anđelić
Maja Milojević
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Maja Milojević
Uroš Ravilić
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Uroš Ravilić
Predrag Mitrović
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Predrag Mitrović
Ivan Bojović
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Ivan Bojović
Petar Radlović
specijalista ginekologije i akušerstva
Mr. sci. med. dr Petar Radlović
Igor Plješa
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Igor Plješa
Gordana Obradović
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Gordana Obradović
Branka Lazić Dragićević
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Branka Lazić Dragićević
Marijana Šašić
specijalista ginekologije i akušerstva, citolog
Dr Marijana Šašić
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Boris Vraneš
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Dragan Antić
Ljubica Presetnik
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Ljubica Presetnik
Vera Milenković
specijalista ginekologije i akušerstva
Prof. dr Vera Milenković
Mirsanda Stanić
specijalista ginekologije i akušerstva
Prof. dr Mirsanda Stanić
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Slaven Strineka
Zvezdana Kangrga
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Zvezdana Kangrga
specijalista ginekologije i akuserstva, citolog
Dr Naida Stanković
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr sci. med. Ivan Pavlović
Tatjana Pavlović
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Tatjana Pavlović
Mirjana Velimirović
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Mirjana Velimirović
specijalista ginekologije i akušerstva
Prof. dr Siniša Stojić
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!