Moždani udar (šlog)

Moždani udar (šlog) nastaje usled oštećenja krvnih sudova mozga, zbog čega je ishranjivanje tog dela mozga kiseonikom i hranljivim materijama otežano ili potpuno onemogućeno. Posle moždanog udara (šloga) pogođeni deo mozga prestaje sa funkcionisanjem i dolazi do neuroloških ispada. Moždani udar se drugačije zove šlog ili cerebrovaskularni insult. Razlikujemo dva tipa moždani udar: ishemijski šlog, koji nastaje usled začepljenja krvnih sudova tog dela mozga trombom i hemoragijski šlog, kod kog oštećenje mozga nastaje usled krvarenja u mozgu.

Mnogo je češći ishemijski moždani udar, koji čini oko 85 odsto svih šlogova. Ponekad pre moždanog udara može doći do pojave simptoma sličnih šlogu, koji se nakon 24 sata povlače ne ostavljajući trajna oštećenja. To stanje se zove TIA (tranzitorni ishemijski atak) i predstavlja znak upozorenja da kod iste osobe može doći do šloga.

Moždani udar je hitno stanje u medicini zbog toga što može dovesti do trajnih oštećenja ili smrti osobe. Zato je neophodno da se u prvih tri sata od prepoznavanja simptoma šloga hitno javite lekaru. Simptomi šloga mogu biti:  konfuznost ili naglo nastala promena stanja svesti, oduzetost (paraliza), slabost ili utrnulost jedne strane tela, otežan ili onemogućen govor, nagla jaka glavobolja, gubitak vida, „duple slike“, gubitak ravnoteže ili vrtoglavica... Sve to su simptomi koji moraju biti alarm da je možda došlo do šloga.

Prognoza šloga loša je i kod nas i u svetu. Šlog i dalje predstavlja jedan od naječešćih uzroka smti. Šanse za preživljavanje se znatno povećavaju ukoliko se primeni specifična terapija (tromboliza), i zbog toga je neophodno da se unutar 3 do 4,5 sata od pojave simptoma hitno javite lekaru!

SIMPTOMI

 • Konfuznost ili naglo nastala promena stanja svesti
 • Oduzetost (paraliza) jedne strane tela
 • Slabost jedne strane tela
 • Utrnulost jedne strane tela
 • Oduzetost/slabost ruke i noge
 • Otežan/onemogućen govor
 • Naglo nastala jaka glavobolja
 • Gubitak vida
 • Duple slike
 • Gubitak ravnoteže
 • Vrtoglavica

FAKTORI RIZIKA

 • Pol
 • Godište
 • Genetika (homocistinurija)
 • Povišen krvni pritisak (hipertenzija)
 • Srčana aritmija (aritmija absoluta, oštećenje zalistaka)
 • Šećerna bolest (dijabetes melitus)
 • Povišen nivo masnoća u krvi (visok LDL holesterol i nizak HDL holesterol)
 • Suženje krvnih sudova vrata (karotidnih arterija) zbog ateroskleroze
 • Aneurizma (Pucanje proširene arterije u mozgu)
 • Pušenje
 • Gojaznost
 • Konzumiranje droga (kokain, amfetamini)
 • Alkohol

DIJAGNOSTIKA

 • Analize krvi
 • Analize hemostaze (INR)
 • CT (skener) mozga
 • CT angiografija moždanih arterija (skenerska angiografija moždanih arterija)
 • Magnetna rezonanca (MRI) mozga
 • Dolper ultrazvuk karotidnih arterija
 • EKG
 • Ultrazvuk srca

LEČENJE

 • Tromboliza
 • Aspirin
 • Fizikalna terapija

Koji lekari su vam potrebni

 • Neurolog
 • Neurohirurg
 • Radiolog
 • Kardiolog
 • Fizijatar