Rak (karcinom) endometrijuma

Rak (karcinom) endometrijuma je maligni (zloćudni) tumor tela materice.

Predstavlja novostvoreno, tumorsko tkivo zloćudnih karakteristika, koje se naglo širi u okolne strukture, krv i limfu.

Karcinom endometrijuma najčešće se javlja u poznom dobu, mada pogađa i mlađe žene.

Kao uzrok nastanka karcinoma endometrijuma često se navodi produženo dejstvo estrogena i produženo bujanje endometrijuma. Međutim, karcinom endometrijuma se deli na tumore koji zavise od estrogena i na one koji ne zavise od estrogena, tj. bez estrogene stimulacije.

Veliki broj žena sa ovim karcinomom ima problem gojaznosti, iregulana krvarenja (neredovne cikluse, tj. izostanak menstruacije ili prečestu menstruaiju), hipertenziju (visok krvni pritisak), šećernu bolest, pcos.

Simptomi su pojačan iscedak nalik komadiću mesa tokom menstruacije, gnoj u materici (piometra), krv u materici (hematometra).

Bol je simptom koji se, nažalost, javlja kasno, i zato je izuzetno važno ići na redovne ginekološke preglede.

Redovni ginekološki pregledi najbolja su preventiva i omogućavaju rano otkrivanje i izlečenje karcinoma endometrijuma.

Karcinom endometrijuma deli se i na preinvazivni i invazivni karcinom.

U preinvazivnom stadijumu može biti i više godina.

Invazivni zahvata dublje slojeve i širi se u okolne strukture kao i u krv ilimfu.

Prema stepenu uznapredovalosti deli se na 4 stadijuma.

Dijagnoza se postavlja eksplorativnom kiretažom sa histopatološkim nalazom.

SIMPTOMI

 • Krvarenje
 • Iscedak u vidu parčića
 • Bol

FAKTORI RIZIKA

 • dijabetes (šećerna bolest)
 • gojaznost
 • hipertenzija
 • nekontrolisano i neadekvatno korišćenje hormonskih preparata

DIJAGNOSTIKA

 • Eksplorativna kiretaža sa histopatološkim nalazom
 • Ultrazvuk (eho) abdomena
 • Rendgen pluća i kostiju (RTG pluća i kostiju,
 • Skener (CT)
 • magnetna rezonanca (NMR)
 • Kolonoskopija
 • Cistoskopija
 • Laboratorijske analize

LEČENJE

 • Operacija (hirurško lečenje)
 • Zračna terapija (u nekim slučajevima)
 • Citostatici (u nekim slučajevima)

Koji lekari su vam potrebni

 • Ginekolog
 • Onkolog
 • Radiolog

Nakon operativnog lečenja potrebne su konsultacije sledećih lekara:

 • Kardiolog
 • Endokrinolog
 • Stručnjak za ishranu