Cenovnik

Naziv pregleda Cena
Antigenski test brisom na SARS-Cov-2 3.160,00
Serološki test iz krvi na SARS-Cov-2 IgM Iat 2.640,00
Serološki test iz krvi SARS-Cov-2 SPIKE (praćenje nivoa antitela posle vakcinacije i preležane bolesti) 2.530,00

Naziv pregleda Cena
Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom 660,00
Sedimentacija eritrocita 500,00
Fibrinogen 594,00
CRP 1.320,00

Naziv pregleda Cena
Mokracna kiselina 475,00
Gvozđe 475,00
Glukoza 455,00
Urea 475,00
Kreatinin 475,00
ALT 475,00
AST 475,00
GAMA - GT 475,00
Ukupni bilirubin 475,00
Holesterol 475,00
HDL holesterol 475,00
LDL holesterol 475,00
Trigliceridi 475,00
Glikozilirani hemoglobin - HbA1c 1.580,00
Feritin 1.450,00
Natrijum 475,00
Kalijum 455,00

Naziv pregleda Cena
Protrombinsko vreme (INR) 594,00
aPTT 594.00
D dimer 3.300,00
Heparin (anti Xa aktivnost) 2.610,00

Naziv pregleda Cena
FT4 (slobodni T4) 1.190,00
FT3 ( slobodni T3) 1.190,00
TSH 1.190,00
Anti-TPO 2.110.00
FSH 1.190,00
LH 1.190,00
Prolaktin (LTH) 1.190,00
Progesteron 1.190,00
Testosteron 1.190,00
Beta HCG 1.580,00
Kortizol 1.580,00
Insulin 1.850,00
Vitamin D 25 OH total 3.960,00

Naziv pregleda Cena
Troponin I 2.240,00
hs- troponin I 2.750,00
Troponin T 2.240,00
CK 880.00
CK-MB 880.00

Naziv pregleda Cena
PSA 1.580,00
fPSA 1.580,00
CEA 1.580,00
CA 125 2.640.00
CA 19-9 2.640,00
CA 72-74 2.640,00

Naziv pregleda Cena
Krvna grupa (Rh faktor) 2.640,00
Detekcija Rh antitela 1.980,00

Naziv pregleda Cena
Pregled urina (sediment + hemijski) 726,00
Proteini u urinu 1.190,00
Klirens kreatinina 1.190,00
Beta-2 mikroglobulin u urinu 1.850,00
Glukoza u urinu 660,00
Kateholamini u 24h urinu 5.280,00

Naziv pregleda Cena
Bris ždrela 1.190,00
Bris nosa 1.190,00
Bris oka 1.190.00
Urinokultura 1.190,00
Koprokultura 1.190,00
Kultura sputuma 1.190,00

Naziv pregleda Cena
Panel 30 inhalacionih alergena 9.240,00
Panel 30 nutritivnih alergena 11.000,00
Panel 20 inhalacionih alergena 7.920,00
Panel 20 nutrutivnih alergena 7.920,00
Panel 20 inhalacionih alergena mediteranski 7.920,00

Naziv pregleda Cena
NIFTY plus 77.500,00
HARMONY plus 95,450.00
DOUBLE test 3.690,00
TRIPLE test 4.800,00